Zemědělství

Zemědělství

Zemědělství

Hlavní role zemědělství je zajištění potravy pro obyvatele a surovin pro další výrobu. Zemědělství v rozvojových zemích má stále velký podíl na HDP a pro většinu obyvatelstva je zemědělství jediný zdroj příjmů (statistiky uvádějí rozmezí 50% až 90%). Na druhou stranu, se zemědělství významně podílí na emisích skleníkových plynů, které způsobují změnu klimatu – 17 % přímo zemědělskou činností a dalších 7-14 % změnami ve využívání půdy.

Udržitelné ekologické zemědělství, podpora malých farmářů, úrodnost půdy, chovné postupy a inovativní technologie v zemědělství je jen stručný výčet zaměření služeb, které Vám naši členové mohou poskytnout.

Firmy, které se tímto tématem zabývají

Holistic Solutions s.r.o.

Holistic Solutions s.r.o.

Poskytujeme komplexní a multioborové služby v oblasti udržitelného rozvoje, zemědělství a ochrany životního prostředí. Nabízíme pomocnou ruku při realizaci rozvojových projektů.

ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s.r.o. je přední poradenskou společností v oblasti energetiky, životního prostředí a managementu. Působí v České republice, zemích střední a východní Evropy i v dalších zemích světa.

Ircon s.r.o.

Ircon s.r.o.

Ircon s.r.o. je poradenská a realizační společnost zaměřená na přípravu a realizaci projektů v oblasti vodohospodářství a kanalizací, nakládání s pevnými odpady a environmentálních technologií.

Vodní zdroje, a.s.

Vodní zdroje, a.s.

VODNÍ ZDROJE, a.s., je moderní renomovaná společnost zabývající se službami v oblasti hydrogeologie, ochrany životního prostředí a sanací ekologických zátěží.

Projekty

Oblasti

Abecední seznam

Evropa

Jihovýchodní Asie

Státy bývalého SSSR

Aktuality