WASH

WASH

WASH

Voda, sanitace a hygiena. Tyhle tři termíny prezentuje akronym WASH (z anglického water, sanitation and hygiene). Bezpečná a dostupná pitná voda, kvalitní sanitace a dobré hygienické podmínky jsou naprosto zásadní pro ochranu lidského zdraví. Kvalitní systém WASH je o to více důležitý v průběhu epidemií infekčních onemocnění, včetně aktuální COVID-19 pandemie.

V rámci projektů WASH v rozvojových zemích usilujeme o zlepšení kvality vody, snížení jejího znečišťování a zlepšení nakládání s odpadními vodami, o zajištění přístupu k zdravotně nezávadné a dostupné pitné vody, zajištění sanitačního zařízení, o zlepšení efektivního využívání vody a také o obnovu a ochranu vodních zdrojů.

Naší členové nabízí širokou škálu služeb posílené mnoha zkušenostmi z rozvojových zemích. Podíleli se např. na výstavbě i opravě vodovodních sítí, rekonstrukci ČOV, průzkumech vodovodních systémů, zvyšování kvality vody a zajištění přístupu k bezpečné pitné vodě, zavedení řádného nakládání s odpadními vod včetně inovativní přístupů vhodných k realizaci v rozvojových zemích, instalaci vodních filtrů do domácností a mnoho dalšího.

Také v oblasti průzkumu a odstraňování ekologických zátěží patří naši členové k vedoucím středoevropským společnostem v oboru s rozsáhlými zkušenostmi v ČR i zahraničí. 

Dlouhodobé praktické schopnosti a zkušenosti a provádění stovek projektů dává členům schopnosti poskytovat klientům kompletní podporu při nalézání nejvhodnějších řešení problémů souvisejících s životním prostředím, včetně vypracování vysoce technicky a environmentálně šetrného projektu a jeho úspěšné implementace.

Firmy, které se tímto tématem zabývají

G-servis Praha, s.r.o.

G-servis Praha, s.r.o.

Firma G-servis Praha, s.r.o. poskytuje konzultace, služby, dodávky a realizace zakázek v následujících oblastech: geologické práce a sanace, úprava vody a biotechnologie.

Ircon s.r.o.

Ircon s.r.o.

Ircon s.r.o. je poradenská a realizační společnost zaměřená na přípravu a realizaci projektů v oblasti vodohospodářství a kanalizací, nakládání s pevnými odpady a environmentálních technologií.

Provod

Provod

Provod je inženýrská společnost v oblastech pozemního stavitelství, vodního hospodářství a životního prostředí.

SWECO

SWECO

Sweco Hydroprojekt poskytuje konzultační, projektové a inženýrské služby především v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí, infrastruktury a pozemního stavitelství.

Vodní zdroje, a.s.

Vodní zdroje, a.s.

VODNÍ ZDROJE, a.s., je moderní renomovaná společnost zabývající se službami v oblasti hydrogeologie, ochrany životního prostředí a sanací ekologických zátěží.

Vodní zdroje Ekomonitor s r. o.

Vodní zdroje Ekomonitor s r. o.

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor působí v oblasti ochrany životního prostředí od roku 1991 a patří na trhu mezi významné a renomované dodavatele služeb s komplexní nabídkou.

Projekty

Oblasti

Abecední seznam

Afrika

Evropa

Jihovýchodní Asie

Státy bývalého SSSR

Aktuality

Galerie