Odpady

Odpady

Odpady

Efektivní a udržitelné odpadové hospodářství je nezbytnou službou pro ochranu veřejného zdraví a životního prostředí. Také Cíl udržitelného rozvoje 12 se otázkou odpadů zabývá velmi dopodrobna.

Naší členové mají dlouholeté zkušenosti s odpadovým hospodářstvím jak v České republice, tak po celém světě. Mezi hlavní specializace patří čištění odpadních vod, odstranění tekutých odpadů, dekontaminace, energetické využití odpadů, dodávky mobilních zařízení ke sběru a výkupu odpadů, přeprava odpadů, nakládaní s nebezpečným odpadem, čištění spalin a odpadních plynů,

Efektivní využívání odpadů je také v souladu s oběhových hospodářstvím. I v tomto sektoru Vám naší členové dokážou pomoci.

Firmy, které se tímto tématem zabývají

Holistic Solutions s.r.o.

Holistic Solutions s.r.o.

Poskytujeme komplexní a multioborové služby v oblasti udržitelného rozvoje, zemědělství a ochrany životního prostředí. Nabízíme pomocnou ruku při realizaci rozvojových projektů.

DAMARIS

DAMARIS

Damaris poskytuje inženýrské a projekční činnosti v oblasti energetického využití různých druhů odpadů (komunálních, průmyslových, nemocničních a čistírenských kalů). Oblasti, na které se společnost převážně zaměřuje, jsou: energetika, energetické využití odpadů a odpadové hospodářství.

ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s.r.o. je přední poradenskou společností v oblasti energetiky, životního prostředí a managementu. Působí v České republice, zemích střední a východní Evropy i v dalších zemích světa.

G-servis Praha, s.r.o.

G-servis Praha, s.r.o.

Firma G-servis Praha, s.r.o. poskytuje konzultace, služby, dodávky a realizace zakázek v následujících oblastech: geologické práce a sanace, úprava vody a biotechnologie.

Provod

Provod

Provod je inženýrská společnost v oblastech pozemního stavitelství, vodního hospodářství a životního prostředí.

SWECO

SWECO

Sweco Hydroprojekt poskytuje konzultační, projektové a inženýrské služby především v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí, infrastruktury a pozemního stavitelství.

Vodní zdroje, a.s.

Vodní zdroje, a.s.

VODNÍ ZDROJE, a.s., je moderní renomovaná společnost zabývající se službami v oblasti hydrogeologie, ochrany životního prostředí a sanací ekologických zátěží.

Vodní zdroje Ekomonitor s r. o.

Vodní zdroje Ekomonitor s r. o.

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor působí v oblasti ochrany životního prostředí od roku 1991 a patří na trhu mezi významné a renomované dodavatele služeb s komplexní nabídkou.

Projekty

Aktuality