Klima

Klima

Klima

Změna klimatu představuje pro celý svět jednu z největších existenciálních hrozeb. Opatření, která pomáhají tuhle krizi řešit se dělí na dvě skupiny, jsou to opatření adaptační a mitigační. Adaptační opatření jsou zaměřené na snižování zranitelnosti vůči dopadům klimatických změn a opatření mitigační mají za cíl předcházet změn klimatu a to snižováním a omezováním vypouštění emisí skleníkových plynů.

Také znečištění ovzduší vede k vážným problémům jak pro lidské zdraví, tak pro životní prostředí. Zvýšená energetická a průmyslová výroba, spalování fosilních paliv a biomasy, stejně tak nárůst silniční dopravy přispívají ke znečištění ovzduší.

Naší členové mají zkušenost zejména s tvorbou strategických dokumentů pro státní instituce i města jako je například tvorba Plánu pro udržitelnou energii a klima pro česká města (SECAP) a Green City Action Plan (EBRD), dále mají zkušenost s výpočtem uhlíkové stopy, čištěním spalin a odpadních plynů, podíleli se na plánech připravenosti a řízení mimořádných událostí,  také se podílejí na zpracování návrhů odborné legislativy pro partnerské země.

Členové, kteří se touto tématikou zabývají: DEKONTA, ENVIROS, EVECO Brno,

Firmy, které se tímto tématem zabývají

Holistic Solutions s.r.o.

Holistic Solutions s.r.o.

Poskytujeme komplexní a multioborové služby v oblasti udržitelného rozvoje, zemědělství a ochrany životního prostředí. Nabízíme pomocnou ruku při realizaci rozvojových projektů.

ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s.r.o. je přední poradenskou společností v oblasti energetiky, životního prostředí a managementu. Působí v České republice, zemích střední a východní Evropy i v dalších zemích světa.

Projekty

Aktuality