Infrastruktura

Infrastruktura

Infrastruktura

Mezi hlavní dodavatelské služby našich šlenů patří výstavba ČOV a silnic, rekonstrukce vodovodů a kanalizací, zpracování energetických zařízení, protipovodňové bariéry, stabilizace povrchů, výškové práce, geologické průzkumy, elektromontáže a montáže důlních technologií.

Firmy, které se tímto tématem zabývají

MEVOS, spol. s.r.o.

MEVOS, spol. s.r.o.

Společnost MEVOS, spol. s r.o. zajišťuje komplexní služby při inženýrské a finanční přípravě staveb v ČR, developerské aktivity v ČR a rozvojové projekty v zahraničí.

Innovative Global Products Europe s.r.o.

Innovative Global Products Europe s.r.o.

Společnost Innovative Global Products Europe s.r.o. se zaměřuje především na vývoj, výrobu a dodávky produktů a zařízení pro prevenci a ochranu života a majetku v souvislosti se změnou klimatu, přírodními katastrofami a civilní ochranou.

Provod

Provod

Provod je inženýrská společnost v oblastech pozemního stavitelství, vodního hospodářství a životního prostředí.

SWECO

SWECO

Sweco Hydroprojekt poskytuje konzultační, projektové a inženýrské služby především v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí, infrastruktury a pozemního stavitelství.

Vodní zdroje, a.s.

Vodní zdroje, a.s.

VODNÍ ZDROJE, a.s., je moderní renomovaná společnost zabývající se službami v oblasti hydrogeologie, ochrany životního prostředí a sanací ekologických zátěží.

Vodní zdroje Ekomonitor s r. o.

Vodní zdroje Ekomonitor s r. o.

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor působí v oblasti ochrany životního prostředí od roku 1991 a patří na trhu mezi významné a renomované dodavatele služeb s komplexní nabídkou.

Projekty

Aktuality