Infrastruktura

Infrastruktura

Infrastruktura

Mezi hlavní dodavatelské služby našich šlenů patří výstavba ČOV a silnic, rekonstrukce vodovodů a kanalizací, zpracování energetických zařízení, protipovodňové bariéry, stabilizace povrchů, výškové práce, geologické průzkumy, elektromontáže a montáže důlních technologií.

Firmy, které se tímto tématem zabývají

Innovative Global Products Europe s.r.o.

Innovative Global Products Europe s.r.o.

Společnost Innovative Global Products Europe s.r.o. se převážně zaměřuje na vývoj, výrobu a dodávky produktů a vybavení pro prevenci a ochranu života a majetku v souvislosti s klimatickou změnou, před živelními katastrofami a pro civilní ochranu.

Provod

Provod

Provod je inženýrská společnost v oblastech pozemního stavitelství, vodního hospodářství a životního prostředí

SWECO

SWECO

Sweco Hydroprojekt poskytuje konzultační, projektové a inženýrské služby především v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí, infrastruktury a pozemního stavitelství.

VHS Brno, a.s.

VHS Brno, a.s.

Firma VHS Brno, a.s. provádí veškeré inženýrské a environmentální (ekologické) stavby, zejména kanalizace a čistírny odpadních vod, úpravny vod, vodojemy, vodovodní řady, plynovody, dodávky a montáže rozvodů tepla, kolektory včetně ukládání potrubí aj.

Vodní zdroje, a.s.

Vodní zdroje, a.s.

VODNÍ ZDROJE, a.s., je moderní renomovaná společnost zabývající se službami v oblasti hydrogeologie, ochrany životního prostředí a sanací ekologických zátěží.

Vodní zdroje Ekomonitor s r. o.

Vodní zdroje Ekomonitor s r. o.

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor působí v oblasti ochrany životního prostředí od roku 1991 a patří na trhu mezi významné a renomované dodavatele služeb s komplexní nabídkou.

Projekty

Aktuality