Energie

Energie

Energie

Projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie v rozvojových zemích pomáhají nejen přechodu k udržitelné energii, ale zároveň přispívají k růstu lokální ekonomiky a podporují globální boj proti klimatické změně.  Zajištění přístupu k cenově dostupné, spolehlivé, udržitelné a moderní energii je také jedním z Cílů udržitelného rozvoje.

Platforma sdružuje důležité hráče v energetickém sektoru. Členové mají bohatou zkušenost a nabízí širokou škálu služeb v tomto odvětví, od strategických dokumentů po inženýrské činnosti. Mezi hlavní specializace patří energetické audity, modelování, tvorba územních energetických koncepcí, EPC, ale i vzdělávání v oblasti úspor energie. Dále se věnují energetickému zpracování odpadů, řídí dodávky technologických celků a dělají elektrotechnologické instalace

Firmy, které se tímto tématem zabývají

Bohemia Müller s.r.o.

Bohemia Müller s.r.o.

Společnost Bohemia Müller s.r.o. nabízí služby v elektromontážích, elektroúdržbě, servisu VN, VVN a ZVN a poradenské činnosti.

Holistic Solutions s.r.o.

Holistic Solutions s.r.o.

Poskytujeme komplexní a multioborové služby v oblasti udržitelného rozvoje, zemědělství a ochrany životního prostředí. Nabízíme pomocnou ruku při realizaci rozvojových projektů.

DAMARIS

DAMARIS

Damaris poskytuje inženýrské a projekční činnosti v oblasti energetického využití různých druhů odpadů (komunálních, průmyslových, nemocničních a čistírenských kalů). Oblasti, na které se společnost převážně zaměřuje, jsou: energetika, energetické využití odpadů a odpadové hospodářství.

ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s.r.o. je přední poradenskou společností v oblasti energetiky, životního prostředí a managementu. Působí v České republice, zemích střední a východní Evropy i v dalších zemích světa.

SWECO

SWECO

Sweco Hydroprojekt poskytuje konzultační, projektové a inženýrské služby především v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí, infrastruktury a pozemního stavitelství.

Vodní zdroje, a.s.

Vodní zdroje, a.s.

VODNÍ ZDROJE, a.s., je moderní renomovaná společnost zabývající se službami v oblasti hydrogeologie, ochrany životního prostředí a sanací ekologických zátěží.

Projekty

Aktuality