Úvodní stránka » Výzvy a tendry

Výzvy a tendry

Informační zdroje

DEVEX

PPZRS je členem zájmového uskupení DEVEX (odkaz www.devex.com), které sdružuje neziskové organizace se zájmem působit v projektech rozvojové pomoci. DEVEX zároveň spravuje rozsáhlou databázi rozvojových projektových záměrů, výzev a tendrů z celého světa.

Jednou z výhod placeného členství v DEVEXu je pravidelné zasílání přehledů z této databáze. Obsahují informace o aktuálních projektech, včetně poptávek a tendrů na nákup prací, služeb a produktů.

Kromě informací o projektech získává PPZRS také přehledy subjektů s udělenými zakázkami z aktuálně běžících projektů, což spolu s přehledy, dává členům PPZRS užitečný přehled o dění a vlastních podnikatelských možnostech ve sledovaných teritoriích.

V případě relevantní informace poskytuje sekretariát Platformy na vyžádání podrobnosti ke konkrétním poptávkám a nabídkám na spolupráci a poradenství.

Spolupracující veřejné instituce

Česká rozvojová agentura (http://www.czda.cz/aktualne.htm)  - uvádí pravidelně výzvy k účasti na tendrech či dotačních řízeních, které sekretariát Platformy neprodleně rozesílá jako upozornění relevantním adresátům členské základny.