Úvodní stránka » Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura

Česká rozvojová agentura (ČRA) působí od 1. ledna 2008 jako implementační agentura pro plnění úkolů v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS). Od 1. července 2010 je zřízena zákonem č. 151/2010 Sb., o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí. Funkci zřizovatele ČRA vykonává Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Hlavními činnostmi agentury jsou identifikace, formulace, realizace a monitoring bilaterálních projektů ZRS a organizace školení v dovednostech potřebných pro realizaci ZRS.

http://www.czda.cz/


2015

Nabídka pracovní pozice v České rozvojové agentuře - Vedoucí administrativy. Uzávěrka 10.12. 2015

http://www.czda.cz/aktualne/vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-pozici-vedouciho-administrativy.html