Úvodní stránka » Aktuální informace

Aktuální informace

Jak se rychle a bezpečně dostat na třetí trhy? Aneb ne jen pomoc

Jste firma, která hledá nová odbytiště v zahraničí?

Co zkusit rozvojové země v rámci projektů mezinárodní rozvojové pomoci?

Přijďte se inspirovat příklady, jak to dělají zahraniční firmy.

Ochrana duševního vlastnictví v rozvojových projektech

Výsledky ankety na téma "Je současný stav ochrany dušeního vlastnictví jednou z příčin malého zájmu českých firem o účast na projektech české ZRS" a Metodika přenosu know-how v rozvojových projektech ke stažení.

Rejstřík užitečných odkazů

Uvádíme odkazy na základní zdroje informací k tématu udržitelných rozvojových cílů, které mohou posloužit pro první orientaci a lepší formulaci konkrétních dotazů:

Semináře a konference

Pozor - povinnost business víz pro realizátory ZRS v Etiopii

Důležité informace pro zájemce o realizaci projektů ZRS v Etiopii.

Upozorňujeme na povinnost získání business víza pro všechny realizátory rozvojových aktivit v Etiopii, a to i mimo rámec oficiální ZRS ČR.

Projekt PPZRS 2016

K diskuzi...

V této rubrice budete nacházet anotace článků a odkazy na jejich plné znění, či další zdroje informací, které souvisí s tématem ZRS.

Stránka je v přípravě.

 

Záhájení Evropského roku pro rozvoj 9. ledna v Rize

Rok 2015 se stal Evropským rokem pro rozvoj. Jedná se o první evropský rok, který je věnován zahraničním aktivitám EU. 

Evropská komise přijala sdělení k ERR, v němž definovala jeho cíle – zvýšit povědomí evropských občanů o významu a přínosu evropské rozvojové pomoci, aby nedošlo k oslabení podpory rozvoji v důsledku dopadů evropské ekonomické recese. Těžiště aktivit bylo přesunuto do jednotlivých zemí, kde by se do nich měly zapojit veřejné instituce, občanská společnost i podnikatelské reprezentace.

PPZRS se rovněž svými aktivitami zapojí. Na úvod zveřejňujeme zápis ze slavnostního zahájení ERR, který nám poskytl pan Ivan Voleš, delegát ČR v Evropském hospodářském a sociálním výboru.

Podnikatelské mise

České technologie úpravy a ochrany vody - katalog firem

Předkládáme Vám ke stažení informace od MZV a ČRA  vztahující se k projektům úpravy a ochrany vody, a dále katalog profilů 26 firem aktivních v tomto oboru

Obchodní příležitosti v rozvojových zemích v rámci ZRS EU