O nás

O nás

Platforma nabízí možnost českým podnikatelským subjektům získávat aktuální informace o možnostech zahraničního působení a následně vstupovat společně na vybrané trhy a společně realizovat rozvojové projekty se zaměřením na energetické a environmentální oblasti. Díky tomu, že sdružuje členy se širokým odborným portfoliem, usiluje o dlouhodobé vybudování „služeb na klíč“. To s podporou ze strany MZV a ČRA může v dlouhodobém horizontu pomáhat budovat dobrou pověst České republice a expertům z řad soukromého sektoru.

Členské subjekty mají příležitost k prohlubování a rozšiřování znalostí potřebných k úspěšnému zapojení se do rozvojové agendy. Podílet se mohou formou nabídek na poptávky dárců rozvojové pomoci až po investiční projekty a podnikatelské partnerství. Zájemci se mohou zapojit do práce v expertních týmech Platformy i v pracovních skupinách národní Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR. Nabízíme členům prostor ke sdílení informací a znalostí, realizaci školení a networkingových akcí a informujeme své členy o možnostech účasti v rozvojových projektech a dalších aktualitách z mezinárodního dění.

Cíle platformy

Zvyšovat úspěšnou účast českých firem v projektech rozvojové spolupráce.
Podporovat dlouhodobé investice v rozvojových zemích s výhodnou pozicí pro české dodavatele technologií a služeb.
Prosadit programy rozvojové spolupráce v partnerství veřejného a soukromého sektoru.
Usnadňovat a podporovat českou oficiální rozvojovou pomoc prostřednictvím komunikace s ostatními zainteresovanými stranami
14
Let pomáháme v rozvojových zemích
12
Členů z řad českých firem
50
Projektů po celém světě

Strategická spolupráce

Česká rozvojová agentura (ČRA, CzechAid) je česká vládní agentura, která plní úkoly v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). ČRA byla založena roku 2008 jako implementační agentura Ministerstva zahraničních věcí ČR. V současné době řeší ČRA rozvojové projekty v 6 prioritních zemích (Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie) a dále v některých specifických zemích. ZRS je jednou z forem mezinárodní pomoci, kterou Česká republika poskytuje pod společnou značkou „Česká republika pomáhá“.

ČRA spolupracuje mimo jiné právě s Platformou podnikatelů pro ZRS, která zastupuje oblast privátního podnikatelského sektoru. Díky podpoře ČRA rozvíjí Platforma podnikatelů pro ZRS svoje aktivity se zaměřením na energetické a environmentální aspekty a tím napomáhá ke zlepšování životních podmínek v řadě méně vyspělých zemí. Vzájemná spolupráce PPZRS a ČRA je oboustranně přínosnou aktivitou, která napomáhá přesnému a efektivnímu zacílení zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.

MZV
ČR pomáhá

Našim členům poskytujeme

Vystupujeme jednotně ve vyjednávání s veřejnou správou
Propojujeme firmy mezi sebou v konzorciích
Dodáváme členům informační servis a poradenství
Pořádáme semináře za účasti ministrů

Vedení platformy

Předseda Výboru

Jaroslav Vích

Předseda Výboru

Místopředseda Výboru

Karel Petrželka

Místopředseda Výboru

Místopředseda Výboru

Václav Weinfurt

Místopředseda Výboru

Člen Výboru

Marek Šarlej

Člen Výboru

Člen Výboru

Iva Vojtová

Člen Výboru

Trocha historie

Založení bylo reakcí na změny v systému zadávání projektů oficiální rozvojové pomoci ČR a politiky zahraniční rozvojové spolupráce. Tyto změny asociace podpořily, ale pro další podporu účasti českého podnikatelského sektoru bylo potřeba vytvořit komunikačního partnera pro jednání s koordinátorem české rozvojové pomoci, kterým je Ministerstvo zahraničí ČR.

Soukromý sektor tedy má v Platformě svého zástupce v Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci a má tak možnost, v rámci mezinárodně uznávaných principů rozvojové pomoci, hájit zájmy podnikatelů a určitým způsobem ovlivňovat politiku české ZRS do budoucna.

Základní dokumenty

PPZRS

Chcete být v centru dění u rozvojových projektů?

Staňte se členem PPRZS