Úvodní stránka » Výzvy a tendry » Zprávy ze Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii

Výběr z veřejných zakázek financovaných z fondů vnější spolupráce EU


Srpen 2017

Za pozornost stojí zejména projekty na dodávku systému pro automatické rozpoznávání poznávacích značek (Bosna a Hercegovina); klimatický projekt pro země v působnosti Nástroje pro rozvojovou spolupráci (DCI); dodávka vakcín proti vzteklině do Turecka; projekt na kontrolu/vymýcení vztekliny v Srbsku; či řada dalších stavebních projektů a zakázek ve vodohospodářském sektoru.


Konzultace zájemcům o podání nabídky:

Michal Klučka
Podpora podnikatelů, projekty vnější pomoci, vnitrozemská vodní doprava
Business support, external aid programmes, inland waterways transport

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii
Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union
Rue Caroly 15, 1050 Bruxelles - Ixelles, Belgie / Belgium

tel.: +32 2 2139 213 | fax: +32 2 2139 184 | mob.: +32 478 529 133
e-mail: michal_klucka@mzv.cz | web: www.mzv.cz/eu