OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » Multilaterální ZRS a ČR » Rozvojová spolupráce EU

Rozvojová spolupráce EU

Ve snaze poskytnout aktuální souhrn informací uvádíme následující odkazy:


Aktualizace 5.2. 2013:

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii informuje o projektech, které byly v rámci finančního nástroje předvstupní pomoci EU (IPA - Instrument for Pre-Accession Assistance) schváleny v roce 2012. Tzv. Národní programy (obsahující jednotlivé projekty) pro rok 2012 jsou pro jednotlivé země postupně zveřejňovány na webových stránkách Evropské komise. V příloze přikládáme shrnutí Národních programů s výčtem jednotlivých projektů. Výběrová řízení na realizaci těchto projektů budou zveřejňována postupně, přičemž některá již v roce 2013. Proto prosím věnujte pozornost nejenom aktuálně vypsaným výběrovým řízením a předběžným avízům (forecast), ale také jednotlivým projektům, na jejichž realizaci budou výběrová řízení teprve zveřejňována.

(Odkazy na detaily o výběrových řízeních najdete na konci článku)

Albánie - Národní program 2012 (shrnutí)

Vybrané projekty

- Stavba justičního paláce v Tiraně

- Výstavba kanalizací, Vlora, 2. fáze

Aktuálně zveřejněná avíza o chystaných tendrech

Stavební dozor a dodávky pro kanalizace a čistírny odpadních vod v oblasti

Velipoja - fáze III

Stavební dozor obchvatu Vlora

Dodávky zařízení pro kanalizace a čistírny odpadních vod v oblasti

Velipoja - fáze III

 

Srbsko - Národní program 2012 (shrnutí)

Aktuálně zveřejněná avíza o chystaných tendrech

Dohled nad výstavby regionálního centra pro nakládání s odpady pro

Kolubara okres - "Kalenic" - služby

Výstavba regionálního centra pro nakládání s odpady pro Kolubara okres -

"Kalenic" - práce

Dodávky pro boj proti klasickému moru prasat - dodávky

Dodávky pro boj proti šíření chorob zvířat - dodávky

 

Kosovo - Roční program 2012, 2013 (shrnutí)

Vybrané projekty

- Rozvoj obchodu a soukromého sektoru

- Projekty v oblasti    - vzdělávání a zaměstnanosti,

                        - zemědělství a bezpečnosti potravin,

                        - odpadového hospodářství

                        - radiační ochrany a jaderné bezpečnosti

Aktuálně zveřejněná avíza o chystaných tendrech

Rámcová smlouva o "zásobování pitnou vodou" (PROC/288/11) - dodávky

Výstavba zpracovatelského závodu za účelem odstraňování vedlejších produktů živočišného původu - provedení prací

Infrastruktura zařízení pro skladování odpadů v Kosovu - provedení prací

Informační a komunikační technologie (ICT) projekt v oblasti vzdělávání,

fáze II - služby

Posílení a modernizace soudního lékařství v Kosovu - dodávky

 

Černá Hora -  Národní program 2012 - 2013 (shrnutí)

(Černá Hora - shrnutí 2012 - 2013 - část 2)

Vybrané projekty

- Optimalizace využívání energie a přírodních zdrojů, zmírnění dopadů přírodních katastrof

- Zlepšení bezpečnosti potravin, veterinárních a fytosanitárních služeb

Aktuálně zveřejněná avíza o chystaných tendrech

Vakcíny proti vzteklině a klasickému moru - dodávky

Výstavba hlavního kanalizačního sběrače a kanalizačního potrubí v Cetinje a Bijelo Polje - provedení prací

Dodávky zařízení do Ústavu krevní transfúze  - dodávky

Správa uzavřených radioaktivních zdrojů, včetně radioaktivních hromosvodů - dodávky

 

Makedonie  -  Národní program 2012 (shrnutí)

Vybrané projekty

- Modernizace zařízení pro celní odbavení na silničních přechodech

- Projekty v oblasti životního prostřední, včetně nakládání s odpady a vodohospodářství

- Projekty v oblasti zemědělství a místního rozvoje, bezpečnosti potravin, veterinárních a fytosanitárních služeb

- Zlepšení konkurenčního prostředí a přijímaní investic

- Zvýšení efektivního řízení a auditu evropských fondů

Aktuálně zveřejněná avíza o chystaných tendrech

Stavební práce na obnovu a modernizaci železniční stanice Skopje - provedení prací

Dodávka vybavení laboratoře pro testování v souvislosti s ekologickou zemědělskou výrobu, výpočetní techniky a softwaru pro LPIS - dodávky

 

Bosna a Hercegovina -  Národní program 2012 (shrnutí)

Vybrané projekty

- Projekty v oblasti posilování práva, Posílení systému zadávání veřejných zakázek, Zřízení systému státní podpory

- Projekty v oblasti silniční a železniční dopravy (stavební práce, dodávky vybavení)

- Zlepšení zdraví zvířat a kvality zvířecích produktů (včetně dodávek vakcín)

- Posílení fytosanitárních opatření v oblasti rostlin a semen, vč. laboratorních inspekcí (MZe)

Aktuálně zveřejněná avíza o chystaných tendrech

Příprava řady technických studií, které podpoří zavedení regionální integrovaného systému nakládání s odpady v RS - služby

Modernizace informačních a komunikačních technologií v soudnictví v Bosně a Hercegovině - dodávky

Dodávka zařízení pro fytosanitární laboratoře - dodávky


Informace o všech chystaných (forecast) a aktuálně vypsaných výběrových řízeních na realizaci projektů vnější spolupráce EU naleznete zde:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1284977262222&do=publi.welcome&userlanguage=en

Informace o všech finančních nástrojích vnější spolupráce (tedy nejenom IPA) pak také zde:

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/evropska_unie/nastroje.html

a zde:

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/zahranicni-pomoc-eu-finance-system-7212.html?page=2#!

V případě zájmu o některé z projektů, vybrané teritorium či sektor kontaktujte:

 

Eva Semeráková

Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii

Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union

Rue Caroly 15, 1050 Bruxelles - Ixelles, Belgie / Belgium

tel.: +32 2 2139 213| fax: +32 2 2139 184| mob.: +32 478 529 133

e-mail: eva_semerakova@mzv.cz | web: www.mzv.cz/eu 

 


Obchodní příležitosti ve výběrových řízeních evropských projektů do rozvojových zemí

Platforma podnikatelů pro ZRS (PPZRS) poskytuje svým členům zdarma a ostatním zájemcům za úplatu, konzultace pro strategie vstupu na rozvojové trhy. Tematika zahrnuje všechny způsoby a možnosti uplatnění českých firem ve třetím světě, tj. od prvopočátečních účastí ve výběrových řízeních na dodávky do rozvojových projektů, přes tvorbu podnikatelských vazeb a partnerství až po investiční záměry s dotační podporou.

Pokud firma již strategii má a postupuje podle přijatých cílů, potřebuje jiné typy konzultací    a informací o detailech programů, možné účasti na projektech a výběrových řízeních.

PPZRS zajišťuje pro své členy aktuální informace o nákupních záměrech všech dárců po celém světě a ve všech rozvojových zemích.

Pravidelné přehledy o projektech, na které je možné se připravit a poté soutěžit o zakázku, jsou rozesílány všem řádným členům PPZRS  s tím, že k dispozici jsou také celá vyhlášení tendrů s kontakty a dalšími potřebnými detaily.

Výhodou této služby jsou informace již o pouhých záměrech, pak časová informace o přípravách projektu, nákupních potřebách a vlastní vyhlášení tendru.

Přehledy rovněž zahrnují informace o připravovaných projektech z programů vnější pomoci Evropské Unie rozvojovým zemím a také zemím sousedícím s EU.

Kromě vnější pomoci EU, financované z rozpočtu EU, je zde také Evropský rozvojový fond (EDF), do kterého přispívají jen některé členské země. ČR je do fondu zapojena od roku 2008 a tím je zajištěn přístup k tendrům i pro české firmy. Fond je určen pro země Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT).

Zkušení účastníci tendrů vyhlašovaných pod programy a fondy EU již mají zkušenost s vyhledáváním potřebných informací v databázi Tenders electronic Daily – TED, umístěné na stránkách EU a fungující i v českém jazyce. Zájemce zde najde aktuální informace o právě vyhlášených nákupních záměrech pro implementace projektů, o vlastních tendrech případně jejich aktualizacích, ale může také porovnávat na již uzavřených a vyhlášených zakázkách, jak je na tom konkurence  a komu lze nabídnout spolupráci ve formě subdodávek apod.

Poradenství a informace o výběrových řízeních a podmínkách pro přípravu nabídek poskytuje v ČR několik institucí financovaných z veřejných prostředků a také Česká podnikatelská reprezentace při EU - CEBRE, zřízená podnikatelskými a zaměstnavatelskými svazy stejně jako Platforma.

Organizace ke své škodě nesdílejí jeden informační systém, způsob vyhledávání a aktualizace, ale celkově lze konstatovat, že fakta o výběrových řízeních do projektů financovaných z evropských peněz lze v ČR, v současné době, získat v dostatečném předstihu, aby firmy mohly reagovat nabídkou. Konkrétní pomoc s přístupem ke konkrétnímu výběrovému řízení však může být zpoplatněna.

Otázkou zůstává, jak pomoci s orientací firmám dosud nezkušeným v získávání zakázek pro rozvojové projekty. Praktické rady lze najít na stránkách www.businessinfo.cz, serveru provozovaném institucí Czech Trade. Zájemci o obchodní příležitosti zde najdou také databázi, v které lze vyhledávat aktuální tendry ze všech zemí světa podle regionu a oboru. Databáze však neuvádí úplný výčet.

Na serveru www.businessinfo.cz, financovaném z prostředků MPO ČR, lze také najít přehledné informace o fungování systému ZRS ČR, články připravované pracovníky z českých ambasád s charakteristikami místních trhů i obchodních zvyklostí, jsou zde užitečné pokyny jak vstupovat do výběrových řízení, zpracované Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu.

Jsou zde umísťovány příspěvky ze všech ministerstev zainteresovaných svými kompetencemi v zahraničním obchodě, zahraniční rozvojové spolupráci i v celkové podpoře exportních aktivit českého soukromého sektoru.

V rámci podpory rozvoje podnikatelského sektoru působí také celoevropská organizace Enterprise Europe Network.

Zajišťuje semináře k praktickým podnikatelským dovednostem, poskytuje na svých stránkách informace o výběrových řízeních a soukromých zahraničních poptávkách a organizuje pro podnikatele zahraniční cesty za účelem vyhledání obchodního partnera. Soustředí se zejména na vnitřní trh EU, ale zahrnuje také informace o programech vnější pomoci EU. Díky svým regionálním kancelářím po celé Evropě i v mnoha rozvojových zemích, EEN disponuje aktuálními informacemi o místním prostředí. S využitím těchto zdrojů mohou pomoci vyhledat české firmě obchodního partnera v místě. Na spolupráci kanceláří EEN je také založena služba vzájemného šíření poptávek a nabídek mezi firmami.

Kontakty pro případné konzultace:

EEN:

Informace o podnikatelských podmínkách v EU vč. legislativy

Obchodní a podnikatelské partnerství v rozvojových zemích

Mgr. Marie Pavlů – Euro Info Centrum pavlu@crr.cz

MZV-ORS

EDF a některé programy vnější pomoci EU

PhDr. Ing. Josef Špánik – josef_spanik@mzv.cz

Česká rozvojová agentura:

Informace o vyhlašovaných výběrových řízeních do projektů bilaterální ZRS ČR

Mgr. Martin Náprstek – náprstek@czda.cz

Stálé zastoupení ČR při EU

Podpora podnikatelů v přístupu k evropským zakázkám

Mgr. Eva Semeráková – eva_semerakova@mzv.cz

CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU:

Podpora podnikatelů v přístupu k evropským zakázkám a avíza vybraných tendrů

Mgr. Alena Vlačihová – alena.vlacihova@cebre.cz

MPO – Odbor podpory exportu

Podpora podnikatelů v přístupu k evropským zakázkám

Avíza vybraných tendrů dle dosavadního zájmu ze strany podnikatelského sektoru

Mgr. Viktor Vodička – vodicka@mpo.cz 

 

Stálé zastoupení ČR při EU

http://www.mzv.cz/representation_brussels

Doporučujeme k vyhledání aktuálních článků a zpráv týkajících se ZRS EU. Dále zde naleznete kontakty na pracovníky Stálého zastoupení, z nichž někteří mají ZRS ve své agendě.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Multilaterální ZRS v prostředí EU

Česká republika a zahraniční rozvojová spolupráce EU

Publikace "Možnosti účasti českých společností na programech zahraniční rozvojové spolupráce Evropského společenství"


Portál BusinessInfo

Rozvojová spolupráce a zahraniční pomoc EU


Česká podnikatelská reprezentace při EU v Bruselu (CEBRE)

Rozvojová spolupráce EU


Centre for the Development of Entreprise

Jednou z evropských přidružených institucí je také Centrum pro rozvoj podnikání v zemích Afriky, Karibiku a Tichomoří (CDE).
Jeho posláním je zajišťovat širokou podporu podnikatelské sféře v zemích Afriky, Karibiku a Tichomoří. Ve svých programech směřuje k rozvoji podnikatelských dovedností a k podpoře obchodní spolupráce místních podniků s partnery z rozvinutých zemích.
Podrobné informace o programech CDE jsou uvedeny v připojené prezentaci zde.
Veškerá činnost, včetně zmíněných programů běžících pod CDE, je financována z Evropského rozvojového fondu (EDF). Česká republika do fondu přispívá od r. 2008 a tím je umožněna účast na všech aktivitách také pro české subjekty jak z podnikatelské, tak i z neziskové sféry.
Platforma podnikatelů pro ZRS využila této příležitosti a sdružení je od roku 2008 partnerem Centra pro rozvoj podnikání a členem jeho spolupracující sítě nazvané European Institutional Network (EIN)
Přehled členů EIN k 30.9.2008 najdete zde.

Platforma jako kontaktní a korespondenční místo CDE

Český podnikatelský sektor má od listopadu 2008 k dispozici další informační kanál, kterým mohou přicházet:

- strategické informace, poptávky po službách a produktech,

- oznámení specifických tendrů CDE,

- nabídky ke spolupráci,

- pracovní příležitosti pro konzultanty a znalostní inženýry,

- nabídky k účasti na různých podnikatelských misích, pořádaných členy Evropské institucionální sítě.

Centru pro rozvoj podnikání se daří průběžně zlepšovat podnikatelské a investiční prostředí v zemích AKT také díky vlastní regionální síti. Kromě korespondenčních a kontaktních míst v EU, fungují velké pobočky CDE v regionech AKT. Na tyto pobočky navazuje síť tzv. technických intervenčních kanceláři, které disponují odborníky na místní problematiku. Spolu s regionálními pobočkami CDE tak mohou poskytovat velmi užitečné informace na vyžádání a zajišťují také různé služby organizačního typu. Nejnovější stav sítě CDE, která prošla za poslední rok restrukturalizací, můžete najít zde.

Příkladem projektu, který vznikl ve spolupráci několika členů EIN za podpory sítě CDE, je projekt partnerství a transferu know-how. Prezentace je k dispozici zde.