Úvodní stránka » Archiv » Projekty Světové banky v Kosovu a možnosti zapojení

Projekty Světové banky v Kosovu a možnosti zapojení do jejich realizace
MZV ČR - TIC 21.04.2011


Cílem informace je podat stručný přehled o činnosti Světové banky v Kosovu a o projektech a programech, které jsou zde aktuálně implementovány či jsou k implementaci připraveny. Dále shrnuje postup, jak je možné se podílet na implementaci jednotlivých projektů a ucházet se o veřejné zakázky v rámci vypsaných tenderů. Ač ve srovnání s některými jinýmizeměmi celkový objem prostředků Světové banky v Kosovu není nikterak závratný, projekty se týkají celé řady oblastí, z nichž v některých by mohly jistě najít uplatnění i subjekty z ČR, např. pokud jde o poskytování expertních a konzultantských služeb.

Celý dokument (TIC) ke stažení

Seznam “Project Implementation Units” aktuálních projektů Světové banky v Kosovu