Úvodní stránka » Aktuální informace » Projekt PPZRS 2016

Úspěšná účast českých podniků v tendrech mezinárodních organizací

Projekt budování kapacit PPZRS by měl v r. 2016 přispět ke zvýšení akceschopnosti členských subjektů pro úspěšnou účast ve výběrových řízeních mezinárodních organizací, jak v případech samostatné nabídky, tak i v konsorciu se zahraničními partnery, zejména ze zemí, které jsou zahrnuty mezi prioritní pro ZRS ČR.

Projekt je dotován Českou rozvojovou agenturou a jeho první fází je rozsáhlý průzkum mezi relevantními podniky, do jakých teritorií směřuje jejich zájem a zda mají v místě partnerskou firmu, nebo zda spolupracují s místním sdružením firem nebo hospodářskou komorou.

Dotazování členské základny je skončeno. Nyní otevíráme příležitost vyjádřit se k otázce teritoriálního zaměření také pro širokou odbornou veřejnost.

 Po skončení celkového průzkumu budou následovat workshopy s tématikou nákupních postupů a tvorby konsorcií pro nabídku do tendrů velkých mezinárodních zadavatelů zakázek. Záměrem je také přizvat existující partnery členských firem PPZRS z vybraných rozvojových zemí, aby společně posílili svou schopnost vytvářet konsorcia do tendrů. Workshopy povedou odborníci ze Světové banky, Evropské banky pro obnovu a rozvoj a úřadů OSN. V průběhu r. 2016 proběhnou 3 workshopy a závěrečná konferenci k financování rozvojových projektů za účasti soukromého sektoru.

Řádné vyplnění krátkého dotazníku *, včetně elektronické adresy, je také cestou ke vstupu na konferenci, kterou máme v plánu uspořádat v sídle Ministerstva zahraničních věcí, v Černínském paláci.

*Odkaz vede na formuláře google. V případě nefunkčnosti se obracejte na e-mail pfara@spcr.cz, úspěšná registrace bude potvrzena na obrazovce, ale aplikace NEZASÍLÁ potvrzovací e-maily.