Úvodní stránka » Aktuální informace » Příležitosti pro experty zkušené v zahraničních vztazích
Poptávka českých podnikatelů, kteří chtějí vstoupit se svými produkty a službami na nové trhy pomalu roste a potřebují znalce místního prostředí, včetně vztahových a kulturních zvyklostí, aby se vyhnuli rizikům, která by mohla jejich podnikatelské záměry ohrozit hned zpočátku. 
Rovněž úspěšní podnikatelé v rozvojových zemích hledají své konzultanty, kteří by jim pomohli rozšířit oblast působnosti, vstoupit na nový trh anebo vytvořit novou marketingovou strategii ve svém oboru.
 
Oba směry využití českých expertů jsou potřebné. Zatímco konzultace českým exportérům a realizátorům projektů v rozvojových zemích mohou být nabízeny jako placená služba, práce pro podnikatele z rozvojové země je určitou formou dobrovolnictví, kdy jsou hrazeny cestovní náklady, pobyt a nezbytná pojištění.
 
Zprostředkování kontaktů mezi registrovanými konzultanty a zájemci o jejich služby bude Platforma podnikatelů pro ZRS zajišťovat bez nároku na odměnu.
V této souvislosti nabízí svou registrační stránku:

https://docs.google.com/forms/d/183Sn8nDrrI9MWSAHr39wb6LYNzyqq11u6bBaIW3KdmY/viewform
 
kde se mohou zaregistrovat všichni zájemci o konzultantskou práci v oblasti zahraničních vztahů ČR se zeměmi třetího světa. 
 
Nabídka platí pro odborníky s delší  praktickou zkušeností  ať už s diplomatickými službami, zahraničním obchodem či vývozem investičních celků do rozvojových zemí anebo do ekonomicky rostoucích zemí s dalším rozvojovým potenciálem.  
 

Věra Venclíková
výkonná ředitelka
Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci
/Business Platform for Foreign Development Cooperation
GSM +420 603 826 261
fax +420 284 686 464