OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » Archiv » Přehled realizovaných akcí

 

Realizované semináře a akce

(zde naleznete programy minulých seminářů, včetně odkazů na doprovodné materiály)


2016


Konference PPZRS v Černínském paláci - Nové trendy ve financován rozvojové pomoci
PROBĚHLO

Nově: Zveřejnili jsme pro vás záznam z konference, prezentace a další materiály

FOTOGALERIE


PREZENTACE V PDF A VIDEO ZÁZNAM KONFERENCE

Sledujte nás na YouTube - zde najdete videozáznam jednotlivých prezetnací z konference

PREZENTACE V PDF KE STAŽENÍ

M. Wancata - (Rakouská rozvojová banka - OeEB) - prezentace instituce

M. Wancata  (Rakouská rozvojová banka - OeEB) - DFIs’ INCREASING ROLE FOR GLOBAL DEVELOPMENT

B. Akindeinde (UK DFID, WB - konzultant) - Private Sector in Development Aid

I. Voleš (Hospodářská komora ČR) - Financování udržitelného rozvoje se zapojením soukromého kapitálu

Y. Chaigneau (Evropská investiční banka - EIB) - EIB contribution to Sustainable DevelopmentPůvodní pozvánka:

Jak se rychle a bezpečně dostat na třetí trhy? Aneb ne jen pomoc, ale spolupráce

23. listopad 2016 09:00 – 12:30, Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské nám. 5, Praha

Zveme vás na konferenci o nových trendech financování rozvojové pomoci. Jednotlivé příspěvky, přinesou kromě inspirace také konkrétní informace o financování projektů, do kterých české firmy mohou dodat své výrobky či služby.

Konference představí také konkrétní způsoby financování zahraničního podnikání a obchodu, které využívají zahraniční partneři mnoha podniků z Evropské unie. To může být částečná odpověď také na otázku konkurenceschopnosti českých podniků ve vztahu k ostatním členským zemím EU. Více informací včetně programu a registračního formuláře zde.

Rozvojové země, které mají nastartovaný ekonomický růst a reformují své hospodaření za podpory zemí rozvinutých, jsou zajímavou podnikatelskou příležitostí.

Na obzoru se nyní ukazuje nová zásadní inventura dosavadních postupů a cílení zahraniční rozvojové pomoci. Její úspěšné projekty ekonomického charakteru potvrdily, že je důležitá participace a spolupráce s rozvojovou zemí. Tomu věnují pozornost i zásadní odpůrci zapojení soukromého sektoru do rozvojové pomoci. Dotace a dary totiž jen stěží pomáhají skutečnému nastartování ekonomického rozvoje.

Česká republika, stejně jako ostatní rozvinuté a poměrně bohaté země, přispívá svými prostředky, znalostmi a zkušenostmi do širokého proudu mezinárodní rozvojové pomoci.

Prostředky doposud věnované rozvojovým zemím zcela neplnily svou roli, pokud na straně příjemce nebyla odpovědnost a vlastní vůle věci měnit pro celou zemi. Nová celosvětově zaměřená strategie udržitelného rozvoje, schválená před rokem Organizací spojených národů, zdůrazňuje zapojení soukromého sektoru k dosažení stanovených cílů za nezbytné.

Pro úspěch na rozvojových trzích je však, kromě jiného, potřebné zajistit přístup k financím pro obchodní a investiční partnery. Model podpory exportního financování a pojištění pak doplnit o podporu podnikům tak, aby na nové trhy mohly vstupovat bez obav ze ztrát a z nekonečného korupčního kolotoče. Některé členské státy EU takové podmínky pro své podniky v různých variantách zajišťují a jsou pro zlepšování české konkurenceschopnosti, když ne vzorem, tak inspirací.

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (www.ppzrs.org) pomáhá soukromému sektoru aktivně vstupovat do rozvojové pomoci již devátým rokem. Partnerství podnikatelů na obou stranách rozvojové linie je jednou z významných podmínek budoucí úspěšnosti poskytovatele i příjemce. K tomu patří také potřeba přístupu k financím pro obchodní a investiční projekty.


Věra Venclíková
Platforma podnikatelů pro zahraniční  rozvojovou spolupráci PROBĚHLO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pořádá konferenci

 „Česká rozvojová pomoc jako investice“

která proběhne dne 3. června 2016 v Černínském paláci, Loretánské náměstí 5, Praha 1.

Smyslem a cílem konference je prezentovat globální úsilí ČR ve prospěch mezinárodního rozvoje, propojit české aktéry rozvojové spolupráce a přispět k posílení jejich vzájemného partnerství v rozvoji (tj. sektor státní, neziskový i soukromý) a zvýšit povědomí o této formě zahraniční politiky, jejích strategických i geografických cílech, vč. kontextu migrace. Součástí konference bude mediální prezentace o české zahraniční pomoci, vč. jejího objemu.  Předpokládaná účast je 100-120 osob z uvedených sektorů.

Pozvánka a program

Platforma podnikatelů pro ZRS připravila v loňském roce spolu s Českou rozvojovou agenturou, Českým fórem pro rozvojovou spolupráci a Svazem měst a obcí informační materiál s argumenty pro navýšení prostředků pro ZRS ČR pod hlavním heslem "Česká pomoc není výdaj, ale investice". Brožura byla společně šířena mezi činitele veřejné správy zainteresované na rozvojovové politice. 

Konference je významným pokračováním této snahy - doporučujeme!


V Praze se uskuteční pátý ročník semináře o fondech vnější spolupráce EU

Dne 15. dubna 2016 se v Praze koná pátý ročník semináře „Fondy vnější spolupráce EU - jak se stát dodavatelem EU?“ Na semináři vystoupí odborníci na projekty vnější spolupráce EU z Evropské komise, pánové Jiří Hladík (generální ředitelství pro politiku sousedství a jednání o rozšíření EU) a Martin Páv (generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj). Dále vystoupí zástupci Ministerstva zahraničních věcí.

Akce, kterou organizuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR, se uskuteční od 9:30 do 14:00 na adrese: 
Velký sál Černínského paláce, Loretánské náměstí 5, Praha 1. Účast na semináři je zdarma. 
Kapacita je omezena.

Zájemci o účast se mohou registrovat do 1. dubna 2016 na e-mailu eupo@mzv.cz2015


Proběhlo

Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, Praha 1,  

pořádá 14.12. 2015 od 10 hod. seminář s názvem

"Procurement in World Bank Investment Project Financing"

Na semináři vystoupí představitelé Světové banky, konkrétně Chief Procurement Officer a jeho zástupce, kteří představí nový rámec pro zadávání investičních projektů, který vejde v platnost od 1. ledna 2016.

Cílem semináře je zvýšit informovanost českých podnikatelských subjektů o spolupráci a zapojení se do investičních projektů Světové banky a představit její aktualizovaný rámec pro zadávání investičních projektů. V neposlední řadě představuje seminář prostor pro výměnu zkušeností při zapojení se do projektů Světové banky.

Zde naleznete pozvánku s veškerými informacemi a programem celé akce.


Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (PPZRS) ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) a členskými asociacemi zaměstnavatelů připravila seminář

OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ V ROZVOJOVÝCH PROJEKTECH

Dne 3. 12. 2015, od 14:00 do 16:30 hod. v zasedacím sále Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9

Jedním z důvodů malého zájmu českých firem o obchodní aktivity v rozvojových zemích je riziko ztráty nehmotného majetku průmyslového charakteru. Platforma podnikatelů pro ZRS pomáhá svým členům i dalším zainteresovaným českým podnikům orientovat se v projektech zahraniční rozvojové spolupráce. Otázky předávání technického know-how v rámci dodávek do projektů ZRS jsou stále palčivé a minimální vymahatelnost práva v této oblasti odrazuje české podnikatele od toho, aby tato rizika podstupovala. PPZRS připravuje pro podnikatele jednoduchou metodiku jak snižovat tato rizika.

Seminář přináší úvod k významu žádaného nehmotného majetku ve světle činnosti a programů EuropeAid s příklady, ukáže praktický přístup Světové banky i negativní dopady exportních případů do rozvojové země s nedostatkem ochrany duševního vlastnictví.

Pozvánka s programem včetně registrace zde.

Profily řečníků zde.

Logo EYD 2015             Logo ČR pomáhá


Seminář Transfer technologií do zemí Afriky, Karibikua Tichomoří
a podpora podnikání

Tisková zpráva - obsahuje odkazy na stažení prezentací

Fotogalerie

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Česká exportní banka, a.s.si Vás dovolují pozvat na mezinárodní seminář Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání pořádaný v průběhu 57. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

Od počátku roku Vás informujeme o nové rozvojové agendě, jejíž cíle udržitelného rozvoje nedávno schválila Organizace spojených národů. Svaz průmyslu spolu s Platformou podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci podpořil letošní diskusi o uplatnění českých podniků v rozvojovém světě.

Nyní si Vás dovolujeme pozvat na mezinárodní seminář o poptávce po technologiích ze zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří. Akce proběhne dne 17.9. 2015 od 9:30 hod. do 12:30 hod. v rámci 57. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
Místo konání: Kongresový pavilon E, sál E3

Po registraci získá účastník volnou jednodenní vstupenku do areálu výstaviště.

PODROBNÝ PROGRAM A PROFILY ŘEČNÍKŮ

POZVÁNKA

   Logo EYD 2015                      Logo ČR pomáhá
               
        Vlajka EU    

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Tento dokument byl vyprodukován s finanční podporou Evropské unie. Za obsah dokumentu odpovídá PPZRS a za žádných okolností nemůže být považován za pozici Evropské unie.


Kulatý stůl na téma:
Evropský rok rozvoje 2015 - Kulatý stůl zaměřený na oblast zdravotnictví

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) a Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků (AVDZP) si Vás dovolují pozvat k jednání u kulatého stolu zaměřeného na oblast zdravotnictví v rámci Evropského roku rozvoje 2015

Kdy: 15. 6. 2015, od 13:00 do 15:30 hod.

Kde: v zasedacím sále Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9

Svoji účast prosím potvrďte na e-mail: mtrublova@spcr.cz
Prezentace ke stažení:

Kulatý stůl na téma: 
Životní prostředí v rámci Evropského roku rozvoje 2015

Dovolujeme si Vás pozvat na jednání u kulatého stolu zaměřeného na životní prostředí v rámci Evropského roku rozvoje 2015, které pořádá Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci  ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR.
Kdy: 19.5.2015 od 13:00 hod.
Kde:  v zasedacím sále Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9
Svoji účast prosím potvrďte e-mailem na adresu: mtrublova@spcr.cz
 

Prezentace ke stažení:


Kulatý stůl na téma:

Transfer technologií v podnikatelském partnerství v rámci Evropského roku rozvoje 2015

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) a klastrem CREA – Hydro & Energy, o.s. si Vás dovolují pozvat k jednání u kulatého stolu zaměřeného na transfer technologií v podnikatelském partnerství v rámci Evropského roku rozvoje 2015 dne 20. 4. 2015, od 13:00 do 15:30 hod. v zasedacím sále Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9

Pozvánka a program

Kde: Svaz průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9 - zasedací místnsot, 2.np

Kdy: dne 20. 4. 2015, od 13:00 do 15:30 hod.

Svoji účast prosím potvrďte e-mailem na adresumtrublova@spcr.cz

Prezentace ke stažení:

- Ivan Jukl, Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

- Viktor Vodička, Úřad vlády

- Pavla Břusková, Národní kalstrová asociace

- Daniel Svoboda, FoRS

- Břetislav Skácel, CREA

- Jiří Vavřínek, TC AV ČR, EEN

Fotogalerie

Tisková zpráva


Kulatý o infrastruktuře a industrializaci v rámci EYD 2015

Pozvánka na kulatý stůl o  infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015.

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky a Asociací podniků českého železničního průmyslu zvou na kulatý stůl o  infrastruktuře a industrializaci v rámci Evropského roku rozvoje 2015.

Pozvánka a program

Kde: v zasedacím sále Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9

Kdy: dne 16. 3. 2015, od 13:00 do 15:30 hod.

Svoji účast prosím potvrďte e-mailem na adresumtrublova@spcr.cz

Prezentace ze semináře:

Udržitelné rozvojové cíle a EU - Ivan Voleš, EHSV

Evropský rok rozvoje 2015 - Věra Venclíková, PPZRS

prezentace Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI)2014           


Prezentace a videozáznam z konference, která proběhla 23.4. 2014 jsou k dispozici níže

Tisková zpáva z konference

Fotogalerie

Mezinárodní konference pod záštitou ministra zahraničních věcí ČR 
"PRŮZKUM TRHU A PODPORA PODNIKÁNÍ V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH"

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČR, MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČR,
PLATFORMA PODNIKATELŮ PRO ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI,
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR, ČESKÉ FÓRUM PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI

si vás dovolují pozvat k účasti na mezinárodní konferenci
PRŮZKUM TRHU A PODPORA PODNIKÁNÍ V ROZVOJOVÝCH ZEMÍCH

dne 23. 4. 2014 od 9.00 do 12.30 hodin,
Praha, Černínský palác, sídlo MZV ČR, Loretánské náměstí

Pozvánka ke stažení

Odkaz na zajímavý tématický článek:
http://www.casopisczechindustry.cz/products/investice-do-zahranicnich-trhu-je-rustovou-prilezitosti-/

Materiály z konference (odkazy na videa směřují na službu YouTube):

- Úvodní slovo - videozáznam

Předsedkyně výkoného výboru PPZRS Dagmar Kuchtová a Vrchní ředitel ekonomické sekce MZV Ivan Jukl

- Projev náměstka ministra průmyslu Vladimíra Bärtla - videozáznam

- Česká rozvojová agentura - Program Studie proveditelnosti

Informace k prezentovanému tématu:
http://www.czda.cz/aktualne/program-studie-proveditelnosti.html

Videozáznam prezentace (I. Lukáš)
Videozáznam prezentace
(J. Pejril)

- Expert-volunteers in Action, Roland Waeyaert, Ex-Change

Prezentace (PDF)
Videozáznam prezentace

-Význam a podstata dobrovolnické odborné pomoci, Jiří Tošner, Hestia

Prezentace (PDF)
Videozáznam prezentace

- Současná praxe vysílání dobrovolníků do zahraničí, Michaela Čermáková, INEX SDA

Prezentace (online odkaz mimo stránky PPZRS)
Videozáznam prezentace

- Soukromý sektor v rozvojovém rámci po roce 2015, Evropský hospodářský a sociální výbor, Ivan Voleš

Prezentace (PDF)
Videozáznam prezentace

- Michal Minčev, zástupce ředitele OMEV-MZV

Videozáznam prezentace

- Why and how can development cooperation policy support private investment, Serge Tomasi, náměstek ředitelství OECD pro rozvojovou spolupráci

Prezentace (PDF)
Videozáznam prezentacePOZVÁNKA

Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze zve v rámci mezinárodní konference Tropentag 2014 “Bridging the gap between increasing knowledge and decreasing resources” (více na http://www.tropentag.de ) na sekci zaměřenou na rozvojové projekty ZRS ČR v zemědělství - Czech Development Cooperation – Sustainability of Development Projects in Agriculture, konanou 18.9. 2014 v 16:00 – 17:50, na České zemědělské univerzitě v Praze (www.czu.cz ), budova SIC, místnost 182.

Sekci předsedá Ing. Michal Kaplan, ředitel České rozvojové agentury.

Program sekce:

http://www.tropentag.de/2014/abstracts/abstracts.php?menu=1&noID=0&noposter=0&showtime=1#Subgroup_5c

Následovat bude krátká odborná diskuze za účasti zástupců z České rozvojové agentury, Ministerstva zemědělství a Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci.

Vstup pouze na tuto sekci je po registraci ZDARMA, tj. bez konferenčního poplatku. Registrujte se, prosím, do 16.9. 2014 na email: mazan@ftz.czu.cz . Na ostatní program Tropentagu je nutné zaplatit konferenční poplatek (http://www.tropentag.de/submission/participation.php), který lze hradit i přímo na místě.


Kulatý stůl k vysílání expertů do rozvojových zemí 

Tisková zpráva a prezentace z akce

Přijměte pozvání k diskuzi o propojení veřejného, neziskového a soukromého sektoru v rámci transferu zkušeností a rozvoje podnikatelských subjektů.

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky pořádají

Kulatý stůl k vysílání expertů do rozvojových zemí

dne 12. 11. 2014, od 14:00 do 16:15 hod.

v zasedacím sále Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9

Účel akce: rozšířit diskusi o propojení veřejného, neziskového a soukromého sektoru pro transfer českých transformačních zkušeností i v oblasti rozvoje soukromých podnikatelských subjektů.

Pozvánku najdete zde.


Seminář "Koncept sdílené hodnoty ve spolupráci mezi soukromým sektorem ZRS"

Tisková zpráva a prezentace z akce

Představení konceptu sdílené hodnoty a jeho využití v nástrojích ZRS se zaměřením na Program rozvojově-ekonomického partnerství

Česká rozvojová agentura Vás zve na seminář

KONCEPT SDÍLENÉ HODNOTY VE SPOLUPRÁCI MEZI SOUKROMÝM SEKTOREM A ZRS ČR

12. listopadu 2014 of 8:30 do 12:00 hod., Česká rozvojová agentura,
Nerudova 3, 118 50, Praha 1, velká zasedací místnost

Kapacita semináře je omezená počtem 30 účastníků.
Seminář je bezplatný. 
Registrace do 7. listopadu 2014 a další informace na e-mailu lukas@czda.cz.

Pozvánka a program
POZVÁNKA

Tisková zpráva a materiály ze semináře

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky si Vás dovolují pozvat na seminář

 Evropský rok rozvoje 2015

Kdy: dne 2. 12. 2014, od 13:30 do 15:30 hod.

Kde: v zasedacím sále Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9

Akce je určena podnikatelským subjektům s aktivitami v rozvojových zemích, smíšeným obchodním komorám orientovaným na rozvojové země, zejména na priority české koncepce ZRS a zaměstnavatelské svazy sdružené v PPZRS. Představíme informační publikaci o způsobech a možnostech zapojení soukromého sektoru do rozvojového rámce po r. 2015. Na příkladu vazby mezi jedním z rozvojových cílů – řešení změn klimatu a jejich dopadů a Zeleným klimatickým fondem ukážeme konkrétní možnosti uplatnění pro české podnikatele.

/Pozvánka a program ke stažení/

 

Svoji účast prosím potvrďte na e-mail: mtrublova@spcr.cz


 


2013


Přehled realizovaných akcí v roce 2013

pozvanka k diskusi 4 12 2013

 

Dále ještě proběhlo:

 

Rizika realizace rozvojových projektů (akce PPZRS)

 

„How can economic growth work for development of developing countries“
Seminar on Financing of Sustainable Development Projects and Role of Non-governmental Organisations and Business Actors (PPZRS spoluorganizátor)

 Diskuse u kulatého stolu

Pro závěr vzdělávacího cyklu seminářů na rozšíření znalostí užitečných při podnikatelských aktivitách v rozvojových zemích je ve spolupráci s Fórem pro rozvojovou spolupráci (FORS) připravena diskuse u kulatého stolu na téma:

Rizika realizace rozvojových projektů

Spolu s panelisty z české i zahraniční rozvojové konstituence budeme diskutovat o tom, co ohrožuje

  • realizátory projektů,
  • komerční návaznosti na projekty ZRS, 
  • záměry zadavatele
  • i veřejné prostředky.

Kdy: 4. 12. 2013 SP ČR 14:00—17:00 hod.

Kde: zasedací sál Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9 - Vysočany

Pozvánka

Prezentace ke stažení
(Olga Gherasim - Ekonomická radová, Velvyslanectví Republiky Moldávie, Roland Waeyaert - eX-Change)

 


 Seminář Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

ÚSKALÍ V TENDRECH K ZAHRANIČNÍM ROZVOJOVÝM PROJEKTŮM

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, v součinnosti se Svazem průmyslu a dopravy ČR a za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR pořádá seminář, který by měl odpovědět na tyto otázky:

  • Jsou tendry k vnější pomoci EU transparentní?
  • Jak je kontrolováno financování projektů ZRS ČR?
  • Jak a proč se hodnotí dokončené projekty ZRS ČR?

Kdy: 19.11. 2013 od 9:00 do 12:00 hod. Kde: zasedací sál Svazu průmyslu a dopravy ČR,Freyova 948/11, Praha 9 - Vysočany

Program

Prezentace ze semináře ke stažení


Řízení projektových rizik

Svaz průmyslu a dopravy České republiky ve spolupráci s Platformou podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci a za podpory Ministerstva zahraničních věcí si Vás dovoluje pozvat na další z cyklu seminářů pro podnikatele se zájmem o aktivity v rozvojových zemích.

Pozvánka s programem a přihláška

Účast pro členy PPZRS je zdarma.

 
Vložné pro nečleny PPZRS, dotované Ministerstvem zahraničních věcí ČR, činí 400,- Kč (vč. DPH) a zahrnuje podklady k semináři na CD, publikaci k tématu a občerstvení. Vložné bude vybíráno v hotovosti při prezenci.

Seminář podpořilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Materiály z akce ke stažení

 


 

SEMINÁŘ - Jak nakupují veřejné instituce

 

Seminář proběhl 9. 10. 2013 v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

 

Pozvánka

 

Fondy vnější spolupráce EU
Příručka pro firmy, NGOs a veřejné instituce - ke stažení

 

Prezentace ke stažení


 

„How can economic growth work for development of developing countries“
Seminar on Financing of Sustainable Development Projects
and Role of Non-governmental Organisations and Business Actors

--- Seminář je v anglickém jazyce, bez překladu --- 

Date:              April 17, 2013, 13:00 – 15:30

Venue:           Institute of International Relations, Nerudova 3, Prague 1, Czech Republic

Organisor:    FoRS – Czech Forum for Development Co-operation in cooperation with

                   Platform of business in international development cooperation

Invitation and application (Pozvánka s přihláškou) - prosíme, registrujte se do 10.4.

 

Prezentace ke stažení

 


 

Svaz průmyslu a dopravy České republiky  ve spolupráci  s Platformou podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci a za podpory Ministerstva zahraničních věcí  si Vás dovoluje pozvat na první z cyklu seminářů pro podnikatele se zájmem o aktivity v rozvojových zemích na téma:

Komerční návaznosti  na projekty zahraniční rozvojové spolupráce

seminář se bude konat dne 13. 3. 2013, 9:30 – 13:00 hod. v zasedacím sále Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9 - Vysočany

Pozvánka a přihláška

Účast pro členy PPZRS je zdarma.
Vložné pro nečleny PPZRS, dotované Ministerstvem zahraničních věcí ČR, činí 400,- Kč (vč. DPH) a zahrnuje občerstvení a informační podklady zaměřené na podnikání v rozvojových zemích. Vložné bude vybíráno v hotovosti při prezenci.

Prezentace ke stažení

 2012


Příležitosti pro české firmy a neziskové organizace v projektech EU ve východní Evropě a jižním Středomoří

 

30. listopadu 2012 v Černínském paláci (Loretánském náměstí 5, Praha 1) od 9:00
Registrace na: eupo@mzv.cz

Pozvánka s podrobným programem ke stažení (PDF)

Související informace k tématu:

Obchodní příležitosti ve výběrových řízeních evropských projektů
do rozvojových zemí


Hledání cest spolupráce v rozvojových zemích

Workshop o možnostech spolupráce mezi podnikateli, nevládními neziskovými organizacemi a univerzitami v rozvojové spolupráci. Kdy:22. listopadu 2012, 9:00 – 12:00, Kde:Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1, Kdo: FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci ve spolupráci s Platformou podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a partnery projektu RESAREAS

Podrobný program a další informace ke stažení (PDF)

Workshop je určen pro:

Zástupce firem, obchodních komor, nevládních neziskových organizací, akademických a vědecko-výzkumných institucí, státní správy, pracovníky ministerstev a místních samospráv, studenty, nezávislé konzultanty, odborníky a další subjekty zapojené do zahraniční rozvojové spolupráce.

Potvrzení účasti posílejte Adéle Stiborové na asistent@fors.cz, tel. 777 273 909, 222 522 480, a to nejdéle do 20. 11. 2012.

 


 

Pozvánka na seminář Přístup na třetí trhy: Indie - nová šance
Kdy: středa 12. září 2012 od 10:00 – 12:00 hod.
Kde: Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, Pavilon E, salonek č. 20

 

Doprovodná akce MSV v Brně

 

Pozvánka a program ke stažení

 

Prosíme o potvrzení účasti do 7. září 2012 na email prague@cebre.cz2011


 

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci a Svaz průmyslu a dopravy České republiky ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu pod záštitou náměstka ministra zahraničních věcí Tomáš Duba realizovala konferenci:

„Finanční podpora podnikatelských záměrů v rozvojových zemích“

která proběhla  dne 22. 11. 2011 od 9.00 do 12.30 hod. v Černínském paláci, sídle MZV ČR, Loretánské nám. 5, Praha 1

Pozvánka s programem

Mediálním partnerem Konference bylo Rádio Česko

Logo Rádio Česko

Materiály z uskutečněné konference ke stažení

Tiskové zprávy ke konferenci
Videozáznam konference k dispozici ke shlédnutí ze servru YouTube po kliknutí na odkaz:

Úvodní slovo - náměstek ministra zahraničních věcí ČR, Tomáš Dub /VIDEO/

Úvodní slovo -  náměstek ministra financí ČR, Tomáš Zídek /VIDEO/

Úvodní slovo - náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, Milan Hovorka /VIDEO/

Předsedkyně výkonného výboru sdružení Platforma podnikatelů pro ZRS, Dagmar Kuchtová /VIDEO/

Podpora exportu a podnikatelské projekty v rozvojových zemích, Zdeněk Vališ ředitel odboru podpory exportu, MPO /VIDEO/

Komerční návaznost na projekty ZRS ČR, Martin Dvořák, ředitel ODEV MZV /VIDEO/

Otázky a diskuze k prvnímu bloku /VIDEO/

 

-------------------- 2. blok konference --------------------

Úvod druhého bloku - moderuje Ing. Dagmar Kuchtová


--

--

 


Přinese rozvojová spolupráce s balkánskými zeměmi obchodní případy?

-Výstupy semináře

Informace o uskutečněném semináři - tisková zpráva

 Prezentace ze semináře ke stažení


„Přinese rozvojová spolupráce ČR s Moldavskem obchodní případy?“
- Výstupy semináře

Informace o uskutečněném semináři - tisková zpráva

Prezentace ze semináře ke stažení

Informace o projektech ke stažení


Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, za výrazné podpory MZV, MPO a ČRA, uspořádala dne 21. června 2011 seminář na téma:

Přinese rozvojová spolupráce ČR s Etiopií obchodní případy?

Seminář byl dalším ze seriálu teritoriálních seminářů, jejichž účelem je zmapovat možné způsoby komerční návaznosti projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR) pro širší uplatnění českého soukromého sektoru v rozvojových zemích. Program semináře se setkal se zájmem podnikatelů i neziskových organizací. Přestože se spolupráce s Etiopií stala prioritní teprve v nové Koncepci ZRS, seminář potvrdil zájem podniků o projekty rozvojové spolupráce v této zemi a o jejich komerční návaznost.

Účastníci získali informace o programu spolupráce s Etiopií i o postupu České rozvojové agentury při realizaci rozvojových projektů. Soubor podkladů k příspěvkům na semináři, včetně programu, je k dispozici zde. Dále byla všem přítomným poskytnuta rozsáhlá rešerše tematických souborů dokumentů, informací a kontaktů v elektronické podobě na CD. Rešerše obsahuje informace pro strategické rozhodování podniků pro vstup na etiopský trh.


Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR, za výrazné podpory MZV, MPO a ČRA, uspořádala dne 8. června 2011 seminář na téma:

Přinese rozvojová spolupráce ČR s Mongolskem obchodní případy?

Seminář byl prvním ze seriálu teritoriálních seminářů, jejichž účelem je zmapovat možné způsoby komerční návaznosti projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS ČR) pro širší uplatnění českého soukromého sektoru v rozvojových zemích. Program semináře se setkal s velkým zájmem podnikatelů a potvrdil zájem soukromého sektoru o Mongolsko i projekty rozvojové spolupráce a jejich komerční návaznost.

Účastníci získali informace o podnikatelském prostředí a podmínkách podnikání v Mongolsku včetně investičních pobídek a přehledu o způsobech spolufinancování vývozu do Mongolska. Široká diskuse ke konkrétním problémům podnikatelů při vstupu na mongolský trh, včetně problémů při realizaci zakázek v rámci ZRS, přinesla určitou zpětnou vazbu pořadatelům i přítomným zástupcům veřejné správy.

Soubor podkladů k příspěvkům na semináři je k dispozici zde. Účastníci dále získali rozsáhlou rešerši ve formě tematického souboru dokumentů, informací a kontaktů v elektronické podobě na CD.


 2010

Diskuze u kulatého stolu - Podpora rozvojově investičních záměrů


Seminář - Financování projektů v rozvojových zemích

Nově - prezentace a zvukové záznamy ze semináře ke stažení

(zvuk MP3, prezentace PDF)

Úvod - moderuje Zuzana Hlavičková, ředitelka Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, MZV ČR

Úvodní slovo náměstka ministra zahraničních věcí ČR Tomáše Duba

Nové priority ZRS ČR - Pavel Bobek, Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci, MZV ČR

Prezentace - Pavel Bobek

Finanční instrumenty vnější spolupráce EU - Vladimír Němec, zástupce ředitele Odboru politik EU, MZV ČR

Výběrová řízení v rámci české bilaterální ZRS – současnost a vyhlídky - Martin Náprstek, zástupce ředitele ČRA

Diskuze po předchozí prezentaci pana Náprstka - hovoří - pan Náprstek, pan Bobek, paní Hlavičková

Prezentace - Nový přístup k financování projektů vnější spolupráce EU - Marcus Cornaro, ředitel sekce pro Evropu, jižní Středomoří, Blízký Východ a sousedskou politiku, DG AIDCO, Evropská komise

Nákupní proces v EuropeAid Christos Komninos, vedoucí oddělení pro finanční, smluvní a právní záležitosti, DG AIDCO, Evropská komise

Prezentace - Christos Komninos

Diskuze - otázky a odpovědi po prezentaci pana Komninose

Následující část moderuje Dagmar Kuchtová - předsedkyně výkonného výboru PPZRS

Finanční strategie EIB pro investice v rozvojových zemích - Dušan Ondrejička, Evropská Investiční Banka

Prezentace - Dušan Ondrejička


Semináře PPZRS v regionech

Obchodní příležitosti v rozvojových zemích nejen pro exportéry

Materiály a prezentace ze seminářů "Obchodní příležitosti v rozvojových zemích nejen pro exportéry"

Diskuzní týden pro biodiverzitu


Evropský rozvojový fond: Příležitost pro české podnikatele a neziskové organizace v zemích subsaharské Afriky, Karibiku a Tichomoří

Prezentace k akci "Evropský rozvojový fond" ke stažení na stránkách MZV


Konzultační dny k financování projektů v rozvojových zemích - realizováno během MSV2010
2009

Financování podnikatelských projektů s rozvojovou dimenzí

Další informace

  

2008


Konference o Globální společenské odpovědnosti firem

Konzultační den k zahraniční rozvojové spolupráci ČR

Možnosti podpory obchodních partnerů v zemích Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT)

Soukromý sektor a projekty spolupráce s rozvojovými zeměmi