Úvodní stránka » Archiv » Ostatní informace

Výběrové řízení na dodávky do Moldavska, Srbska a Mongolska

Česká republika – Česká rozvojová agentura vyhlašuje veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku zdravotního vybavení do Srbska a Moldavska a na dodání vybavení pro laboratoř elektrických točivých strojů v Mongolsku. Dodávky jsou prováděny v rámci zahraniční rozvojové spolupráce s termínem realizace listopad-prosinec 2010.

Předmětem plnění veřejné zakázky v Moldavsku je dodání zdravotního vybavení pro denní centra pečovatelské služby v regionech Doroţcaia a Cahul, která poskytují ambulantní a terénní služby. Jedná se například o rehabilitační přístroje, tonometry, lokomoční pomůcky, ale také spotřební zdravotní materiál. Zadavatel vyplatí na plnění dané zakázky nejvýše 1 600 000,- Kč (včetně DPH).

Předmětem plnění veřejné zakázky v Srbsku je dodávka deseti lůžek/křesel pro výkon hemodialýzy ve fakultní nemocnici Dr. Dragiša Mišoviće v Bělehradě. V tomto případě je maximální celková cena dodávky stanovena na 700 000,- Kč (včetně DPH).

Předmětem plnění veřejné zakázky v Mongolsku je dodávka vybavení pro laboratoř elektrických točivých strojů Mongolské technické univerzity. Jedná se například o dynamický analyzátor motorů, on-line analyzátor elektrických motorů, dvoukanálový digitální osciloskop,  ovladač na LabVIEW pro síťový analyzátor apod. Nejvyšší celková cena dodávky je stanovena na 1 900 000,- Kč (včetně DHP).

Uvedené dodávky mohou být realizovány odděleně různými subjekty. Uchazeč musí prokázat zkušenost s dodávkou (zakázkou) vybavení obdobného charakteru a v obdobném finančním objemu do zahraničí. Více informací naleznete na internetových stránkách České rozvojové agentury www.czda.cz.

Nabídky je možné podávat do pondělí 8. 11. 2010 do 12 hodin

Kontaky:

Jitka Adamčíková, Ph.D.
Česká rozvojová agentura / Czech Development Agency

Nerudova 3
118 50 Praha 1

tel: 251 108 123
e-mail: adamcikova@czda.cz
www.czda.cz


Výběrové řízení na dodávku mechanizace do Bosny a do Gruzie

Česká republika – Česká rozvojová agentura vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávku zemědělské mechanizace do severovýchodní Bosny a do Gruzie. Dodávky jsou prováděny v rámci zahraniční rozvojové spolupráce s termínem realizace prosinec 2010.

Předmětem plnění veřejné zakázky v Bosně je dodáni zemědělské mechanizace vybraným drobným chovatelům skotu (např. autocisterna na mléko, žací lišty, talířové brány apod.). Dodavatel zajistí dopravu na místo, proškolení uživatelů o obsluze a údržbě dodaného zařízení, překlad návodů k obsluze a údržbě, záručních listů, návodů jak postupovat při reklamaci do bosenštiny a dodání dokumentů potřebných pro registraci dle platné legislativy v Bosně a Hercegovině v bosenštině. Více informací získáte na www.czda.cz či přímo na stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách http://www.isvzus.cz pod evidenčním číslem VZ:  60050166. Lhůta pro doručení nabídek na dodávku mechanizace do Bosny je stanovena na 1.11.2010.

V případě Gruzie se jedná o dodávku zemědělské mechanizace (např. kultivátory, vyorávače a sazeče brambor, řezačku na kukuřici apod.) pro agrotechnická centra. Dodavatel opět zajistí dopravu na místo, proškolení uživatelů o obsluze a údržbě dodaného zařízení, překlad návodů k obsluze a údržbě, záručních listů, návodů jak postupovat při reklamaci do gruzínštiny a dodání dokumentů potřebných pro registraci dle platné legislativy v Gruzii. Více informací na www.czda.cz či přímo na stránkách Informačního systému o veřejných zakázkách http://www.isvzus.cz pod evidenčním číslem VZ: 60050543. Lhůta pro doručení nabídek na dodávku do Gruzie je již 18.10.2010.

Obě dodávky mohou být realizovány odděleně různými subjekty.


Technologie pro třetí svět mohou být i z České republiky

Vyhlášení soutěže pro české firmy

Prosazení českých inovací, vynálezů a udržitelných technologií ve třetích zemích by mohla přispět 10. března 2009 vyhlášená soutěž o Cenu Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci.

Iniciátorem této technologicky orientované soutěže je (právě) nezisková organizace - Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci, kterou v loňském roce založil Svaz průmyslu a dopravy ČR spolu s dalšími dvěma zaměstnavatelskými asociacemi za účelem podpory podnikatelských aktivit tuzemských firem ve třetím světě.

Platforma pracuje na mnoha úkolech daných požadavky zakladatelů, ale jejím hlavním cílem je dovést tuzemské podnikatele k zakázkám bilaterální a evropské multilaterální rozvojové pomoci. Nyní se záběr aktivit směřujících do zemí třetího světa rozšiřuje i o zajištění přístupu k lokálním zdrojům energie obyvatelům rozvojových zemí.

Investice do různých energetických zařízení nabývají totiž na významu s na růstající potřebou přístupu k energiím běžným obyvatelům rozvojových zemí. Podle odhadů Mezinárodní energetické agentury vzroste celosvětová energetická poptávka do roku 2030 o 55% a do té doby bude k jejímu uspokojení potřeba investovat až 22 trilionů dolarů. Z toho polovina by měla
směřovat do rozvojových zemí.

Záměrem soutěže je shromáždit ucelený soubor již existujících produktů a technologií, včetně úspěšných projektů, kde již byly tyto produkty a technologie použity, a prezentovat je na mezinárodní konferenci v květnu 2009 v Praze. Konference, věnovaná rozvojové prioritě českého předsednictví, bude mít mezinárodní obsazení jak v publiku, tak mezi řečníky. České energetické know-how tak bude prezentováno potenciálním obchodním partnerům ze třetích zemí, evropským úředníkům odpovědným za energetické programy a projekty a potenciálním investorům, kteří v dnešní době globální krize hledají neobvyklé možnosti pro svůj kapitál.

Vzhledem k know-how a zkušenostem tuzemských podnikatelů mají naše firmy šanci uplatnit své produkty, technologie a vynálezy se zaměřením na využití lokálních zdrojů energií, které by byly vhodné pro podmínky rozvojových zemí. Ostatně energetika je i prioritou českého předsednictví EU ve vtahu k zahraniční rozvojové spolupráci.