Úvodní stránka » Archiv » Olomouc čeká úklid po zemětřesení!

Olomouc čeká úklid po zemětřesení!

Simulace úklidu po zemětřesení a stavba nemocničního stanu první pomoci jsou jen některé z doprovodných akcí Týdne humanitární a rozvojové pomoci, které se uskuteční v hanácké metropoli ve dnech 19.- 26.10.

Akci organizují Eurocentrum Olomouc, Arcidiecézní charita Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomoucký kraj a EuropeDirect Olomouc. Cílem pořadatelů je především diskuze nad současnými vývojovými trendy v oblasti rozvojové a humanitární pomoci.

Hlavní program je koncipován do tří po sobě jdoucích odpoledních přednáškových bloků. První je věnován hodnocení dosavadního vývoje na poli rozvojové a humanitární pomoci, výzvám a novým aktérům, kteří zasahují do dění v této oblasti. Druhý den nabídne odbornou debatu nad možnostmi zapojení podnikatelské obce do rozvojových projektů v ČR a EU. O nastavení zahraniční rozvojové pomoci v ČR (ZRP) bude v rámci bloku hovořit Michal Pastvinský, ředitel České rozvojové agentury. Poslední přednáškový den se účastníci seznámí mimo jiné se současným dění na Haiti, které v lednu tohoto roku postihlo ničivé zemětřesení. O své poznatky a zážitky ze záchranných akcí se podělí Irena Klimková, koordinátorka projektů na Haiti Arcidiecézní charity Olomouc.

Informace a program naleznete také na níže uvedené internetové stránce:

http://www.euroskop.cz/332/17420/clanek/19--26-10---tyden-humanitarni-a-rozvojove-pomoci-v-olomouci/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program akce ke stažení

Program na 20.10. - Příležitosti pro soukromou sféru

Zájemce prosíme o včasnou registraci na adrese krsa@euroskop.cz

Kontakt pro média: krsa@euroskop.cz