Úvodní stránka » Archiv » Maďarsko žádá o pomoc po ekologické havárii kalové nádrže

Maďarsko žádá o zahraniční pomoc

po pondělní havárií kalové nádrže hliníkárny u města Ajka

Prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR obdržel Svaz průmyslu a dopravy ČR informaci, že Maďarsko v souvislosti s pondělní havárií kalové nádrže hliníkárny u města Ajka požádalo včera o zahraniční pomoc, a to především o poradenskou a technickou podporu při dekontaminaci krajiny a vodních toků, dále o stroje a zařízení (dekontaminace, demolice).

Prosíme subjekty, které mají kapacity v poptávaných oblastech, aby na MZV zaslaly, nejlépe do 15. října, své nabídky (obecná část – vyjmenování možných kapacit expertních, technických, strojních; konkrétní část – specifikace finanční, časová apod.). Upozorňuji, že by šlo pravděpodobně o pomoc na komerčním základě, nikoliv hrazenou z humanitárního či rozvojového rozpočtu MZV.

Více informací o maďarské žádosti na úrovni EU naleznete zde

Kontaktní osoba:

Hana Volná

hana_volna@mzv.cz

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

ORS MZV- Humanitární pomoc