OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Ke zde uvedeným článkům lze níže diskutovat, nebo zaslat názor na platforma@spcr.cz.
Jsou uváděny buď celé překlady, nebo český perex. Vždy s odkazem na originál v angličtině.


Belgická rozvojová banka cílí na malé podniky

Autor: Diederik Kramers
Datum: 9. Ledna 2015

Úvod přeložen - P. Fára / PPZRS

Zdroj:www.devex.com (Celý článek v angličtině)

Malí podnikatelé v rozvojových zemích mohou očekávat růst podpory z Belgie. Počátkem tohoto roku zvýší Belgická investiční společnost pro rozvojové země své zaměření na mikro-podniky a malé a střední podniky.  

Belgická rozvojová banka, známá též známá jako BIO, dostala úkol investovat do projektů privátního sektoru v rozvojových zemích a rozvíjejících se ekonomikách. Cílem je podpořit tamější socioekonomický růst. Rozvojová strategie banky na roky 2015 – 2018 byla minulý měsíc představena ministrovi pro rozvojovou spolupráci panu Alexander de Croo, který vyjádřil spokojenost s jejím jasným zaměřením.

„Pokud chceme podpořit rozvoj a soběstačnost zemí, budou tyto země potřebovat rozvinutý soukromý sektor a pevnou síť malých a středních podniků.“, řekl také ministr Alexander de Croo.

V souladu s ministrovou snahou o odstranění fragmentace belgické rozvojové politiky se bude BIO soustředit na pět oblastí: základná služby, finanční sektro, zemědělství, infrastrukturu a energetiku. Konkrétně pak udržitelné a obnovitelné zdroje.

„Rozdělení do pěti priorit nám umožní zaměřit naši snahu více cíleně,“ řekl DEVEXu vedoucí pro investice v BIO, Carole Maman. „Pomůže nám to zjistit, kde můžeme efektivně nabídnout přidanou hodnotu.“

Většina aktivit BIO se zaměří na finanční služby, zemědělství a energetiku, řekl Maman. Z těch zbývajících sektorů budou infrastrukturní investice cíleny na zavlažování, telekomunikace a dopravu. Podpora základních služeb bude také zaměřena na finanční služby, zatím co investice do ostatních oblastí, jako je zdravotnictví, vodohospodářství, vzdělávání a bydlení „budou prováděny hlavně na základě konkrétních jednotlivých příležitostí“ , uvádí se ve zmiňované strategie.

Ve srovnání s ostatními evropskými rozvojovými finančními institucemi je BIO malým investorem, držícím skromných 3,2 procenta podílu v celoevropském portfoliu. Dlouhodobě se však tato instituce profiluje jako „niche player“, tzn. umí si najít své specifické místo na trhu. Díky tomu, že pracuje na malých trzích, s malými institucemi a zákazníky v oblasti mikro,  malých a středních podniků (MSME), dokázala BIO obsadit 13 procent evropského portfolia přímých investic v oblasti mikro-financování.…...

....

Odkaz na celý článek - v angličtině


Níže je možné se k tématu vyjádřit v diskuzi.Etiopie: Je koncept „Aid for Trade (AfT)“ stále životaschopný?

Autor: Olivier Cattaneo, Adjunct Professor and Research Associate At Sciencespo, a Public Higher Education Institution Based in Paris, France.

Úvod přeložen - P. Fára / PPZRS

Zdroj:

Celý článek v angličtině: http://allafrica.com/stories/201408140398.html?viewall=1

Perex v češtině:

V době ekonomického útlumu vzniká tlak i na rozpočty hlavních donorů programu AtF. V roce 2011 došlo k poklesu výdajů na AtF, což byl první pokles rod roku 2005, kdy program začal.

Pokud má být zachována dynamika, podporovatelé AtF musí ukázat, jaká je hodnota za peníze. A aby toho dosáhli, musí vyvinout systém a kulturu hodnocení.

Vyvstává otázka: Čeho se „Aid For Trade“ vlastně snaží docílit?

Tato otázka nebyla položena celé roky, přinejmenším ne v tom smyslu, aby vznikl funkční monitoring výsledků, nebo měření efektivity pomoci z AfT, vůči odsouhlasenými indikátorům úspěšnosti…

Celý článek v angličtině: http://allafrica.com/stories/201408140398.html?viewall=1


Proč si mladí podnikatelé zasluhují naší pozornost?

Richard BransonChairman
Virgin

Richard Branson is the founder of Virgin Group.

- See more at: http://voices.mckinseyonsociety.com/richard-branson-why-millennial-entrepreneurs-need-attention/#sthash.8b7vqGtq.dpuf
Richard BransonChairman
Virgin

Richard Branson is the founder of Virgin Group.

- See more at: http://voices.mckinseyonsociety.com/richard-branson-why-millennial-entrepreneurs-need-attention/#sthash.8b7vqGtq.dpu
Richard BransonChairman
Virgin

Richard Branson is the founder of Virgin Group.

- See more at: http://voices.mckinseyonsociety.com/richard-branson-why-millennial-entrepreneurs-need-attention/#sthash.8b7vqGtq.dpuf
Richard Branson, Chairman, Virgin
Richard Branson je zakladatelem Virgin Group.

Překlad - P. Fára / PPZRS, další odkazy, včetně originálu v AJ, jsou uvedeny pod článkem

Shrnutí

Zakladatel společnosti Virgin Richard Branson tvrdí, že pokud chceme nastolit soulad lidí, naší planety a tvorby zisku, musíme vychovávat novou generaci podnikatelů a také se od ní učit.

Když jsem více jak před 40 lety zakládal Virgin, chtěl jsem prostě lidem usnadnit život. Pak jsem pocítil, a cítím stále, že business má obrovský potenciál být nástrojem pro konání dobra ve světě. Firmy si tento potenciál mohou uvědomit, když se zamyslí nad tím, jak dělat věci novým způsobem.  Způsobem, při kterém mají lidé a planeta stejně důležitou pozici jako zisk, a stávají se důležitými hybnými silami, které se vzájemně umocňují. Podnikání nemá být hrou s nulovým součtem, kdy jeden vyhraje, a ostatní prohrají.  Pokud se dělá správně, získají všichni – firmy, společnost i naše nádherná planeta, která je nám domovem.

Abychom dosáhli trvalé změny, musíme vychovat novou generaci podnikatelských lídrů a učit se od ní. Některé z těchto vycházejících hvězd businessu jsou již teď napřed, především ve způsobu, jakým skloubily podnikatelskou vášeň a sociální rozměr své činnosti. Myslím, že my všichni je můžeme ještě více povzbuzovat a podporovat. Business má hrát hlavní roli při zvládání těch nejtěžších světových výzev. Podle mě je naprosto logické využít energii mladých businessmanů, kteří mají odvahu zakládat firmy a sledovat jak jejich produkty a služby doráží měnit svět.

Tréninkem k úspěchu

Přesně to jsme měli na mysli, když jsme před několika lety otevřeli Bransonovo centrum podnikání v Johannesburgu a v Montego Bay. Po té, co centrem prošly stovky podnikatelů, mohu ukázat na nespočet úspěšných projektů, které vytvořily pracovní místa, podpořily ekonomický růst a snížily chudobu.  Pro příklad uveďme úžasný příběh Clare Reedové, jedné ze začínajících podnikatelek, kterou centrum v Johannesburgu podpořilo.  Její podnik, který se jmenuje REAL GARDENING, vyrábí biologicky odbouratelnou pásku pro správné řádkování semen při setí (seed tape) a výrazně tak zjednodušuje a zefektivňuje správné pěstování plodin. Během fáze klíčení snižuje tento produkt spotřebu vody o 80% a Real Gardening je tak součástí boje proti nedostatku potravin v Africe. Od té doby co prošla naším centrem, zaměstnala Clare 4 předtím nezaměstnané matky, které se podílí na výrobě pásky. Navíc zorganizovala výukový kurz na 150 komunitních a školních pozemcích a umožnila tak nespočtu dalších lidí převzít jejich díl odpovědnosti za vlastní zdroj obživy a zaměstnání.

Absolventka našeho centra Robyn Fox provozuje na Jamaice tři samostatné, ale provázané podniky. Jde o Penzion Mount Edge, EITS Café (luxusní restauraci slučující evropskou a místní kuchyni, kde využívá produkty od místních farmářů) a Food Basket Farm, která dodává každý týden čerstvé bio produkty. Robyn má nyní stálé zákazníky a již našla nové možnosti pro expanzi svého podnikání. Vzdělává také další členy své komunity v oblasti farmaření, pohostinství a turistického ruchu.

Podnikající studenti

Příběhy Clair a Robyn jsou ještě povzbudivější, uvážíme-li, jakým těžkým výzvám Jamaika i Jižní Afrika čelí.   Pokud se ale díváme na problém globálně, je to jen kapka v moři.  Takže proč neposunout podnikání jako celek na novou úroveň? Začneme tedy v našich školách. Když jsem v 16 opouštěl školu, cítil jsem, že náš vzdělávání systém nikdy nepřijal myšlenku, že podnikatelské nadání může být podchyceno v raném věku.  Přitom děti a teenageři mají tolik energie. Potřebují osnovy, které povzbudí mladé lidi, aby využili svůj potenciál na plno, naučili se přijmout i prohru a snažili se zlepšit zaběhnutý řád tam, kde to je možné. Jinak řečeno, sekundární vzdělání by mělo klást větší důraz na kritické myšlení, řešení problémů a emoční inteligenci – to všechno jsou klíčové prvky pro úspěšného podnikatele i pro úspěšného člověka.

Jak toho dosáhnout? Zaprvé musíme přilákat podnikatele všech věkových skupin do škol, aby hovořili s žáky o své cestě k úspěchu. Není lepší inspirace, než zkušenost z první ruky. Také bychom měli na školách více podporovat soutěže malých modelových podniků, postavené na programech jako je Young Enterprise ve Velké Británii a Junior Achievement v USA.  Kromě toho můžeme také lépe propagovat mimoškolní aktivity, které podporují získávání podnikatelských zkušeností.

Podívejme se třeba na můj vlastní příběh. Když jsem byl na škole, uvědomili jsme si s přáteli, že mladí lidé potřebují získat větší vliv na důležité události.  Začali jsme tedy vydávat studentský magazín, který se příhodně jmenoval Student. Poprvé jsme měli co do činění s podnikáním a dělali jsme mnoho chyb, která pro nás však byly cenným poučením. Ale to, co nám výrazně pomohlo k úspěchu, byla podpora našich rodin a povzbuzení ze strany naší školy. Student brzy vedl k dalším větším podnikatelským aktivitám, které v mnohém čerpaly ze zkušeností, které jsme získali při našem prvním projektu.

Jak mohou pomoci vlády?

Školy a rodiny to však nemohou zvládnout bez další pomoci. Musí přispět i vlády. Například mohou více podporovat mladé podnikatele a budoucí tvůrce pracovních míst, kteří se rozhodli, že akademická dráha po ně není to pravé. Mladí podnikatelé často uvádí jako velkou překážku obtížný přístup k financování. Z toho důvodu Virgin Group, Virgin Money a naše nadace Virgin Unite Foundation podporují program britské vlády na půjčky pro začínající podniky. Jde o jednoduchou myšlenku. Proč půjčovat peníze mladým lidem jen když jdou na univerzitu? A co mladí lidé, kteří chtějí začít podnikat? Kdybych byl znovu mladý, okamžitě bych takové příležitosti využil

To se netýká jen Británie. Vlády na celém světě by měly přijít na to, jak dostat více kapitálu do rukou podnikatelů, což by podpořilo hospodářský růst, zajistilo lepší výběr daní a umožnilo vznik nových pracovních míst. Zvláštní pozornost by měla být věnována mladým ženám podnikatelkám, které často čelí ještě většímu množství překážek, které omezují jejich přístup k úvěrům, trhům a sítím kontaktů. Navíc víme, že ženy mají tendencí reinvestovat větší část zisku do zdraví a vzdělání svého a svých rodin, což má cenný multiplikační efekt, ze kterého pak těžíme všichni.

Korporace a start-upy

A konečně, co pro to mohou udělat už zavedené firmy? Jedna z možností je zapojit mladé podnikatele do existujících dodavatelských řetězců. Na letech společnosti Virgin nabízíme zdravé občerstvení vyrobené nadšenými podnikateli, jako je Krave Turkey Jerky, Holli Baking Company Chocolate Chip Cookies and Hail Merry Seasoned Nut Blend. Všechny tři firmy založili podnikatelé, poté, co na trhu prostě nenašli produkt, o který sami stáli. V Jižní Africe otevřela Virgin Active „klub zdraví“  ve městě Soweto, který je navržen jako komunitní centrum s obchodními prostory pro místní podnikatele, včetně kadeřnictví a myčky aut. Virgin má přímo ve svých genech podporovat a propagovat inovace a podnikatelského ducha, ale aby to vše mělo skutečně rozsáhlý dopad, potřebujeme, aby ostatní dělali totéž.

Další možností je využít firemní pracovníky a zdroje k inspiraci, mentorování a výuce mladých podnikatelů. Ve Virgin vyvíjíme virtuální platformu, která poskytne našim podnikatelům nástroje a poznatky, které potřebují aby uspěli. Avšak technologie je jen jednou ze součástí řešení. Díky Bransonovu centru a našemu zapojení do programu Start-up Loans (půjčky pro začínající podniky)jsme se naučili, že osobní interakci a zkušenosti nic nenahradí. Proto jsme tento podzim spustili program mentoringu pro mladé podnikatele, který těží z talentovaných pracovníků skupiny Virgin a celé širší komunity. Jsou to dobře investované peníze i čas. Je to investice do naší budoucnosti, která se určitě vyplatí.

Dnes je až příliš mnoho podnikatelů nuceno k zběsilému úprku od jedné čtvrtletní uzávěrky ke druhé, zatímco volení zástupci se zabývají pouze tím, jak být zvoleni i v dalším období. Vzhledem k těmto zaběhnutým vzorcům je s podivem, že dochází alespoň k nějakému pokroku a růstu. Před pár měsíci jsme založili tzv. B team, jehož cílem je postavit se těmto problémům a výzvám čelem a najít nová řešení. Tento B team je skupina světových lídrů, kteří hledají plán B pro podnikatelské aktivity, snažící se vyvážit tlak světa biznisu s potřebami společnosti a životního prostředí.

Máme zaděláno na dobrý start, se spoustou skvělých nápadů a rostoucí komunitou podobně smýšlejících lidí, ale ještě je před námi dlouhá cesta.  Dobrou zprávou je, že mnoho mladých podnikatelů, které jsme potkali, je naladěno na stejnou vlnu jako náš B team a hledají nový způsob jak podnikat. Více než kdy dřív vznikají nyní sociálně odpovědné podniky, založené na hodnotách a účelu. Nabízejí úžasnou paletu tržních řešení některých obtížných problémů dnešního světa – od čisté energie, přes nedostatek vody až po mikro-financování. Nikdy ještě nebyla lepší příležitost stát se součástí revoluce v podnikání. Chopme se jí!

Originál článku / zdroj:

http://voices.mckinseyonsociety.com/richard-branson-why-millennial-entrepreneurs-need-attention/#Liberijská ministryně vzkazuje dárcům: Umožněte nám převzít odpovědnost

Evropské rozvojové dny 2013
Autor: Carlos Santamaria
, 3.12.213

Překlad - P. Fára / PPZRS, další odkazy, včetně originálu v AJ, jsou uvedeny pod článkem

Ještě před dvěma lety dostávala Libérie většinu rozvojové pomoci skrze zprostředkovatelské agentury. Nyní africký národ, který prošel krvavým konfliktem, přijímá stále větší objem pomoci od přímých dárců a řídi fond na podporu zdraví, který podporuje celá skupina dárců.

Podle liberijské ministryně pro generové záležitosti a rozvoj, Julia Duncan Cassell, je vlastí odpovědnost státu důležitá. Vláda chce ještě zvětšit svou odpovědnost za zahraniční pomoc. Je potřeba vymanit se z desetiletí konfliktu a zanedbávání.

„Pokud budeme za něco zodpovědní, přijmeme i odpovědnost za chyby. Nechte nás vybudovat systém řízení. Nechte nás ukázat donorům, že se ke zdrojům umíme chovat odpovědně. Nechte nás donorům také dokázat, že přímý užitek z těchto fondů mají běžní lidé.“, řekla ministryně během rozhovoru s redaktorem Devexu Rolfem Rosenkranzem během Evropských rozvojových dnů v Bruselu.

Ministryně vysvětlila, že přesun k přímé podpoře umožňuje zemi budovat vlastní kapacity, jako například systém pro zadávání zakázek. Díky tomu jsou zdroje vždy využity k původně plánovaným účelům, veškeré výdaje jsou vyúčtované a k vlastním příjemcům se dostane více peněz.

„Nechte nás vybudovat naše vlastní schopnosti, abychom mohli převzít odpovědnost. Když řekneme, že utratíme 3 miliony dolarů, doložíme to.“  „Když dáte 3 miliony různým agenturám, celým řetězcům, nemůžeme za to ručit. Narůstají režijní náklady, náklady na administrativu a nakonec se možná k příjemcům dostane 200 nebo 300 tisíc dolarů z původní sumy..“, poznamenala ministryně Cassell.

Odkazy:

Originál článku: https://m.devex.com/news/liberian-minister-to-donors-let-us-build-our/82427

Celý rozhovor: https://www.youtube.com/watch?v=fMXzB-kytfc
(Dozvíte se, jak Liberie spolupracuje s dárci, aby urychlila svůj rozvoj)

Stránky Evropských rozvojových dnů: http://eudevdays.eu/

Další zprávy Devexu z této významné události:
http://storify.com/devex/european-development-days-2013

Zveřejněno na PPZRS 9.12. 2013, rádi uvítáme diskuzi k tématu článku

 


Měla by být analýza nákladů a přínosů povinnou součástí návrhů projektů USAID?

Autor: Michael Igoe
11.11. 2013

Český perex– P. Fára / PPZRS, následuje odkaz na originál článku v AJ

Americká agentura pro mezinárodní rozvoj (USAID) najímá ekonomy a školí kmenové zaměstnance pro analýzu nákladů a přínosů, aby racionalizovala návrhy projektů, a pomohla misím vybrat mezi různými investičními možnostmi.

Představitelé agentury prohlašují, že tato snaha je součástí plánu ředitele USAID Rajiva Shaha vytvořit z agentury „prémiovou“ rozvojovou instituci a obnovit know-how agentury v oblasti návrhu projektů, po mnoha letech, kdy byla tato aktivita kupovaná od firem a nevládních organizací.

Jako dárci v oblasti rozvojové pomoci se snažíme získat za naše peníze co nejvyšší co nejvíce muziky. Analýza nákladů a přínosů poskytuje autorům projektů užitečný nástroj pro výběr mezi různými možnostmi – např. kterou silnici na Haiti začít opravovat, nebo kterou část zemědělství podpořit v Egyptě, sdělil Devexu Senior Economic Adviosr USAID Juan Belt.

Vedení agentury zvažuje, zda by taková analýza měla být povinnou součástí projektů USAID. Beltova odpověď zní, že USAID na to zatím „není připravena“.

„Když něco přijde z Washingtonu, lidé to nejprve spíše odmítají. Dělají to tak u všeho, co odtamtud pochází“, uvedl Belt. „Chceme, aby se to bralo vážně“.

Příručka USAID „Projektová doporučení“ definuje analýzu nákladů a přínosů jako "způsob přijímání rozhodnutí, zda realizovat zvolený projekt, nebo si vybrat z ostatních alternativ“…

...

Celý článek zde:

https://m.devex.com/news/should-cost-benefit-analysis-be-mandatory-part-of/82270

Zveřejněno na PPZRS 13.11. 2013, rádi uvítáme diskuzi k tématu článku


Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Přehled komentářů

  1. Liberijská ministryně... (Vera Venclikova, 11. 1. 2014 8:40:09) Odpovědět

    Článek potvrzuje také mé poznatky z diskusí s podnikateli z afrických zemí.
    Ve