OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Úvodní stránka » Rozvojové investice » Investiční východiska

 Středně příjmové země a země východní a střední Evropy potřebují pro další ekonomický vývoj podporu podnikání.

Dárci rozvojové pomoci vytvářejí programy na rozvoj podnikatelského prostředí i podnikatelského sektoru. České firmy  tak mají příležitost spolupracovat s místními příjemci dotací a účastnit se různých rozvojových projektů, ať už podle vlastních  podnikatelských záměrů, tak i v rámci tendrů na dodávky do projektů financovaných z fondů rozvojové pomoci. 

Tendry — nabídková  řízení pro zadávání zakázek na veřejné práce,  služby a dodávky.  Evropská Unie se svými  mnoha rozvojovými fondy se řadí k nejvýznamnějším dárcům rozvojové pomoci. Zadávání zakázek pro rozvojové projekty vyhlašují  země přijímající pomoc podle pravidel daných EU. Poptávky  lze vyhledat v databázi EuropeAid zde.

Pro úspěšné získání zakázky v zemi příjemce pomoci je vhodné  spolupracovat s místním partnerem.

Zdroje partnerských kontaktů

www.mzv.cz —Zastupitelské úřady ČR

www.czechtrade.cz - Kanceláře CzechTrade

www.spcr.cz - Svaz průmyslu a dopravy ČR

www.een.cz—Enterprise Europe Network

www.cde.int - Centrum pro rozvoj podnikání

Partnerství v místě realizace projektů může vést k dlouhodobě úspěšné  podnikatelské přítomnosti

  

Investice a rozvojové projekty

V členských státech EU fungují rozvojové investiční  instituce (Development Finance Institutions—DFI), které spravují státní prostředky a soustředí se na rozvojově-podnikatelské projekty. Charakterizuje je silné kapitálové zázemí a odborné znalosti spolu s národní rozvojovou komparativní výhodou.

Mohou vytvářet různá investiční uskupení podle požadavků i velkých infrastrukturních  projektů v rozvojových zemích.

Spolu s Evropskou investiční bankou pak vytvářejí silnou finanční asociaci evropských DFI pro dlouhodobé financování podnikatelsky zaměřených projektů v rozvojových a reformních zemích.

Při vlastní investici podniku nad 10% celkové hodnoty projektu a jeho dostatečné rozvojové přijatelnosti, dokáže EDFI spolufinancovat celý projekt včetně zajištění projektového finančního managementu.

  

Finance pro rozvojové  projekty   partnerství veřejného a soukromého sektoru—PPDP

Podnikatelé v rozvojových zemích, stejně jako  místní veřejná správa, jsou konečnými příjemci podpory ekonomického rozvoje.

V partnerství s nimi má subjekt z rozvinuté země příležitost vytvářet projekty ve  spolupráci se svou národní DFI, nebo rozvojovou agenturou.

Příklady uvádí německá rozvojová agentura GTZ, nebo rakouská rozvojová agentura ADA s tím, že jejich programy jsou otevřeny podnikatelům všech členských států EU.

Partnerství pro business s podnikem z rozvojové  země

lze využít v místních tendrech, nebo na společné projekty národní rozvojové strategie s místní správou, přičemž financování bývá zajišťováno rozvojovými fondy různých dárců.

Důležitá je dlouhodobá znalost místního prostředí, kvalitní partnerské vztahy a ochota své podnikatelské záměry přizpůsobit místním potřebám a podmínkám financování.

  

Návrh programu PPDP (Public Private Development Project) pro podmínky české ZRS, konzultovaný průběžně s významnými DFI, připravuje Platforma podnikatelů. V roce 2010 připravila k této tématice také odbornou studii.