Podrobný profil společnosti DEKONTA 

Česká rozvojová agentura pokračuje v sanaci znečištěných lokalit v okolí letiště Mărculeşti v Moldavsku, projekt realizuje firma DEKONTA

--

Češi pomohli gruzínské vládě v oblasti prevence závažných havárií /účast firmy DEKONTA/

--

České firmy vyvíjejí spolu s vědci unikátní systém čištění vody s pomocí nanotechnologií

...Projekt začal již v roce 2012 a jeho řešení je plánováno až do roku 2019, nyní se nachází zhruba v polovině. „Nicméně již nyní máme řadu technologií, které jsou použitelné v praxi,“ doplňuje Petra Najmanová, vedoucí biotechnologické laboratoře společnosti Dekonta...

Zdroj: http://www.businessinfo.cz

--

V Mongolsku proběhlo školení na průzkum kontaminovaných lokalit

...ve dnech 19.-23. září 2016 proběhlo v Mongolsku školení zaměřené na průzkum kontaminovaných lokalit. Školení proběhlo v rámci projektu „Přenos know-how v přístupu k odstraňování ekologických zátěží“, realizovaného společností DEKONTA, a.s.. Zúčastnilo se ho přes 70 účastníků, především zástupců odborů životního prostředí a inspektorů životního prostředí ze všech ajmagů Mongolska, zaměstnanců Ministerstva životního prostředí, studentů, pracovníků mongolské akademie věd atd...

Zdroj: http://czechaid.cz