OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Přehled zpráv zveřejňovaných Platformou aktuálně na sociální síti Facebook - @rozvojoveinvestice a Twitteru - @PPZRS_CZ, jsou zveřejňovány aktuálně a na web připojovány v souhrnech viz níže. Pro zvýšení komfortu vlastní práce s informacemi doporučujeme propojit se na tyto účty ze svého osobního či podnikového účtu dané sociální sítě a volně zprávy a příspěvky komentovat, sdílet se spolupracovníky atp.


Zprávy k 25.11. 2017

Energie z obnovitelných zdrojů


V České rozvojové agentuře běží program B2B. Úspěšným projektům podnikatelského partnerství by slušela také investiční návaznost. Problém je v přístupu k financím a zárukám k úvěrům.
Renewable Energy Performance Platform (REPP) nabízí řešení pro africké partnery českých firem v oblasti udržitelných energií.
Ne vždy musí být investorem firma z rozvinuté země! Může se však podílet na investici svého partnera vlastním know-how vloženým do projektu místo financí. Už jen partnerství technologické firmy, zkušené v podnikání a s dobrou ekonomickou historií je pro společný projekt výbornou referencí pro získání potřebného investičního kapitálu!
Více informací zde

#můžesehodit

DFID aktualizovalo svá pravidla řádné implementace rozvojové pomoci.

Pravidla projektového cyklu, určená zaměstnancům DFID,  vládní agentury UK pro zahraniční rozvojovou spolupráci, jsou zároveň veřejně dostupná. Zájemce o spolupráci zde  najde principy tvorby a implementace programů i vysvětlení rozdílů mezi pravidly a našimi očekáváními.
Pravidla zdůrazňují vysoké standardy řízení programů a due diligence v široké škále specifických podmínek prostředí rozvojových zemí. Zavazuje své zaměstnance činit rozhodnutí založená na důkazech, uplatňovat odborný úsudek, jednat přiměřeně, zajistit jasnou kontrolní stopu vlastních rozhodnutí a být řádně zodpovědní vůči daňovým poplatníkům ve Spojeném království ve všem, co jménem a jako DFID dělají.
Pravidla také objasňují, jak DFID mění svůj přístup k rozvojové spolupráci v kontextu nových cílů udržitelného rozvoje.
Celý dokument ke stažení zde

Mounting Illicit Financial Outflows to and from Developing Countries:2005-2014

Zpráva GFI odhaduje, že ztráty rozvojových zemí z důvodů zneužití a defraudace veřejných prostředků, nebo tzv. optimalizace daní, v roce 2014 činí mezi $620 mld. až $970 mld.
Washingtonský think tank GFI podpořený finskou vládou zpracoval zprávu, ve které uvádí, že tyto nezákonné finanční toky činily v roce 2014 4,2-6,6 % celkového obchodu s rozvojovými zeměmi. Zatímco nezákonné toky opačným směrem, tj. do rozvojových zemí představovaly  9,5-17,4 % podíl.
U těchto financí je vysoký předpoklad toho, že jde o praní špinavých peněz, ale mohou to být remitence z nelegální práce a podnikání v rozvinutých zemí. Celkový objem prostředků ze všech rozvojových zemí v roce 2014 je odhadován na $2,010 - $3,507 mld.
Celý dokument ke stažení zde

Směr Asie?

Pohled na předpověď ekonomického růstu to potvrzuje!
Wikipedie: “Hrubý domácí produkt (HDP, v mezinárodních pramenech GDP z anglického Gross Domestic Product) je finální celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území.”
Odhad přírůstku bohatství v uvedených zemích vychází ze současného stavu světa. Nezahrnuje možné vlivy díky snaze dosáhnout cílů udržitelného rozvoje do r. 2030. (#SDGs)
Počítá tedy s rozvojem digitalizace společnosti, ale nezahrnuje férovější partnerství, etiku podnikání, vezpečný transfer know-how, nové formy financování investic, atd.
A to je přece útěcha i výzva!
města přispívají nejvíce k celosvětovému HDP do roku 2030