OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Gruzie a Moldavsko - seminář k novým programům ZRS pro léta 2018-2030

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (PPZRS) letos představuje prioritní země nové Strategie ZRS ČR 2018-2030. Ve spolupráci s představiteli jejich zastupitelských úřadů v ČR, případně s rozvojovými a ekonomickými diplomaty ČR v dané zemi. Zapojuje se také veřejná správa, tj. Česká rozvojová agentura (ČRA) a ministerstva, instituce významně zapojené do politiky zahraniční rozvojové pomoci. Společně sledujeme hlavní cíl, kterým je otevřeně a nezkresleně informovat soukromý sektor o ZRS a vysvětlovat možnosti uplatnění českých firem ve výběrových řízeních projektů rozvojové pomoci. Ukazujeme využití zkušeností získaných z těchto dodávek v dalších soutěžních či komerčních projektových aktivitách v cílových zemích.

První z plánovaného cyklu seminářů, Rozvojová pomoc Gruzii a Moldavsku – informace pro podnikatele, proběhl 12.9. 2018 v prostorách Ministerstva životního prostředí, se kterým PPZRS dlouhodobě spolupracuje na osvětové bázi.

Společně připravený program jak pro dopolední, tak i pro odpolední část se soustředil na hlavní priority obou programů spolupráce s danými zeměmi, kterými jsou péče o životní prostředí a zemědělství.

Výhodou dopolední části zaměřené na spolupráci s Gruzií bylo pro všechny zúčastněné to, že jsme měli možnost přivítat také delegaci představitelů gruzínských municipalit, která Prahu ve stejné době navštívila. Seminář, jinak určený zejména podnikatelům, kromě informací o programu a základech projektového cyklu zahraniční rozvojové spolupráce informoval účastníky semináře o programu na podporu podnikatelského partnerství (B2B), který vytvořila Česká rozvojová agentura podle vzoru několika dalších sesterských agentur členských zemí EU.

Další přednášky byly inspirativně zaměřeny na řešení likvidace a zpracování pevných odpadů v municipálních projektech. To je také oblast rozvojových potřeb v Gruzii, a proto se také jistě objeví v požadavcích gruzínské strany. Zájemcům o účast v rozvojových projektech doporučujeme dlouhodobě monitorovat dění v zemi jejich podnikatelského zájmu a jejích problémech v ochraně životního prostředí. Budou tak lépe připraveni reagovat na projektovou poptávku. Řeč byla také o českých oborových pravidlech a zákonech, jejichž podstata je do požadavků tendrů rovněž vkládána. Jsou de facto doporučeními, zvláště pro země, které se připravují na vstup do EU, jako např. Gruzie, nebo Moldavsko.

Odpolední část semináře, věnovaná Moldavsku představila zajímavá fakta o současném stavu moldavského hospodářství, informace o podnikatelském a investičním prostředí, včetně vládní strategie ochrany životního prostředí, kde je prioritou voda a sanitace a opatření proti klimatickým změnám. Další prioritní oblastí moldavského hospodářského rozvoje je zemědělství. Obě priority se shodují se zaměřením programu rozvojové spolupráce ČR s Moldavskem. Společným motivem všech priorit je nedostatečný přístup k vodě, jejímu správnému používání a úpravám v průběhu spotřebního řetězce. Tyto požadavky evidentně přesahují finanční plány ČR pro oblast ZRS.

Proto jsme do programu zařadili také rámcovou informaci o fungování Globálního zeleného fondu a souhrn o možnostech čerpání financí z dalších zahraničních fondů.

V rozvojových projektech ZRS ČR s Moldavskem se bude zemědělství objevovat spíše ve spojení s podporou podnikání a vzdělávání zemědělců. V této oblasti však existuje mnoho dalších příležitostí k podnikatelské a investiční návaznosti na projekty rozvojové pomoci.

Souhrnná přednáška, která zahrnula celý vývoj dosavadní spolupráce s Moldavskem od historie zemědělských projektů ZRS ČR v Moldavsku až po současný stav a směry vývoje obchodních vztahů týkajících se zemědělství, tak byla skvělým zakončením semináře.

Prezentace z obou částí dvoudílného semináře jsou zájemcům k dispozici po vyplnění krátkého dotazníku zde.


Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi podpořil v červenci projekt Aid for Trade, který implementuje Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (PPZRS).

Do Tbilisi se vypravila skupina deseti odborníků na investiční municipální projekty. Cílem bylo sdílet zkušenosti českých investičních manažerů veřejné správy a expertů na technologie pro ochranu životního prostředí s představiteli gruzínských měst a obcí. Gruzínské národní sdružení měst a obcí (NALAG) požádalo Českou republiku o pomoc, aby získalo další zkušenosti využitelné pro vlastní přípravu na vstup Gruzie do EU. Přístupová dohoda totiž mimo jiné obsahuje požadavky na zlepšení ochrany životního prostředí v samosprávných celcích. Pro municipality to znamená zavést či zlepšit své služby v oblasti ekologie.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR jako gestor programu Aid for Trade ČR ve spolupráci s koordinátorem zahraniční pomoci, kterým je Ministerstvo zahraničních věcí ČR, žádost asociace NALAG schválilo a připravilo projekt „Přenos zkušeností v oblasti ekologických investic v komunálních službách“. V soutěži o implementaci zvítězila Platforma podnikatelů pro ZRS, jejíž členské subjekty disponují řadou realizačních zkušeností z municipálních ekologicky orientovaných investic, jak v České republice, tak i v prioritních zemích české zahraniční pomoci (ZRS ČR).

Pod záštitou Ing. Tomáše Pernického, velvyslance a vedoucího zastupitelského úřadu ČR v Tbilisi uspořádala PPZRS seminář přímo v hlavním městě Gruzie, kde se s experty setkalo více než čtyřicet představitelů gruzínské veřejné správy. Nabitý program ukázal přítomným, jak se Česká republika vyrovnávala s vlastní přípravou na vstup do EU v oblasti urbanistické ochrany životního prostředí. Byly představeny konkrétní investiční projekty i různé možnosti v technologiích pro municipální služby, včetně souhrnu základních bodů projektového řízení v praxi a jeho zasazení do regulí EU.

Další akce byla v režii partnera projektu NALAG  a odehrála se v obci Kachreti v regionu Kacheti. I zde byl značný zájem o odborné znalosti českých expertů.  Téměř dvacítka zástupců gruzínských obcí diskutovala s českou delegací o problémech s budováním ekologických služeb, zejména v souvislosti s jejich financováním.

Cesta byla výborným počinem prezentace českého know-how v řešení ekologických investic v komunálních službách. Toto téma je v Gruzii aktuální. Řada měst realizuje či připravuje vodárenské a sanitační projekty a praktické zkušenosti vítá. Existuje tedy předpoklad, že daný projekt, který byl v Gruzii zahájen prezentační misí českých expertů, přispěje k dlouhodobé spolupráci i obchodní výměně mezi českou a gruzínskou stranou.

V září 2018 projekt pokračuje studijní cestou gruzínských zástupců místních samospráv a NALAG do Prahy.

FOTOGALERIE