OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

Technické znalosti v podniku představují pro zahraniční obchod vysokou přidanou hodnotu.

Ve čtvrtek 3. prosince 2015 uspořádala Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (PPZRS) společně se Svazem průmyslu a dopravy ČR seminář o ochraně duševního vlastnictví v rozvojových projektech.

„Naše organizace podporuje podnikatelské aktivity v rozvojových zemích a ochrana duševního vlastnictví zde bývá velmi problematická.“ říká ředitelka Platformy Věra Venclíková. „Je to jedna z podmínek úspěšnosti podnikání v zahraničí, a proto se budeme snažit prosadit lepší ochranu českého know-how i v rámci politiky české ZRS jako člena Rady pro ZRS.“

Prezentaci PPZRS najdete zde 

V září 2015 byly na Valném shromáždění OSN schváleny Cíle udržitelného rozvoje pro léta 2016-2030. Cíle jsou vysoké a bez zapojení soukromého sektoru nebude možné rozvojových cílů dosáhnout. Čím více bude projektů v rámci rozvojové pomoci, tím se může objevit více případů zneužití duševního vlastnictví.

Na semináři vystoupil bývalý velvyslanec ČR v Egyptě a konzultant Hospodářské komory pro legislativu a právo Ivan Voleš, který hovořil o formách zapojení soukromého sektoru do rozvoje, o právech duševního vlastnictví, která spadají pod průmyslově právní ochranu, o významu ochrany duševního vlastnictví a o hrozbách a důsledcích porušování práv duševního vlastnictví a možné obraně. Celá prezentace k dispozici ZDE:

Viktor Vodička, specialista z Úřadu vlády, poskytl ve své prezentaci informace o ochraně duševního vlastnictví v rámci politiky vnější pomoci EU. EU harmonizuje svá pravidla, vydala program k uplatnění a podpoře práv duševního vlastnictví (2011), v kterém se zaměřuje na podporu firem a zejména SMEs, aby dokázaly lépe využít své duševní vlastnictví v EU i za hranicemi EU a na jednání firem s obchodními partnery v zahraničí, aby důsledněji vymáhali ochranu práv duševního vlastnictví na svém území a aby tato práva respektovali  atd. Informoval také o stránkách EU, na kterých se lze dočíst, jak se v  evropských zemích postupuje při ochraně duševního vlastnictví: http://europa.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_en.htm. EU také spravuje internetový IPR Helpdesk:  https://www.iprhelpdesk.eu/ . Celá prezentace je k dispozici ZDE

Zahraniční řečník Bayo Akindeinde, programový manažer britské Agentury pro rozvojovou spolupráci a vedoucí týmu pro implementaci programu rozvoje soukromého podnikání v Zambii financovaného zmíněnou agenturou kromě typů duševního vlastnictví uvedl další možnosti pro držitele duševního vlastnictví, jak předejít jeho případnému zcizení, jako je prodej či licencování duševního vlastnictví silnějšímu subjektu, který zajistí jeho dostatečnou ochranu i rozvoj.

„Investice do duševního a průmyslového vlastnictví jsou vysoké a stále stoupají, přičemž ochrana duševního vlastnictví je v ČR nízká, byť již patří mezi nejlépe rozvinuté ekonomiky světa.“, uvedl Bayo Akindeinde závěrem svého vystoupení.

Celá prezentace k dispozici zde

Semináře se zúčastnil skoro čtyři desítky zástupců ze sektoru vodárenství a sanitární problematiky, energetiky, infrastruktury, zdravotnické techniky, průmyslové výroby a veřejného sektoru. Více jak polovina sleduje obchodní příležitosti v rozvojových zemích dle poptávky a třetina z nich má stálé partnery v zahraničí a s nimiž se účastní soutěží o zakázku. Většina z účastníků hodnotila seminář velmi pozitivně, jak po stránce obsahové, tak organizační.

Fotogalerie z akce 

11.12. 2015Obchodování s českými firmami zajímá Jamajku, Botswanu i Burundi.

Poptávka ze zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří je široká a podporovaná jak soukromými investory, tak mnoha programy velkých celosvětových dárců. Nové období pro udržitelný rozvoj startuje v příštím roce se sedmnácti cíly širokého záběru, definovanými Organizací spojených národů. Pod hlavním záměrem odstranit chudobu na celém světě a zamezit válkám se skrývá řada příležitostí pro podnikatele. O tom proběhla neformální diskuse po skončení semináře Transfer technologií do zemí Afriky, Karibiku a Tichomoří a podpora podnikání.

Akci zahájil Marek Svoboda z odboru dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu Ministerstva zahraničních věcí. Zdůraznil zájem ČR o obchodní vztahy se zeměmi AKT a pochválil aktivity pořadatelské organizace v oblasti podpory podnikání a rozvoje podnikatelského partnerství v těchto zemích.

„Firmy na Jamajce jsou z devadesáti procent malé, ale jejich obrat se mnohdy rovná příjmům velkých firem“, říká Valerie Veira, ředitelka jamajské agentury pro podporu podnikání (JBDC - www.jbdc.net ). Zdejší firmy se naučily importovat společně a mnohé z nich se uplatňují na mezinárodních trzích velmi úspěšně.

Zdůraznila to ve své přednášce na semináři Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci 17. 9. 2015 v kongresovém centru brněnského výstaviště. Představila posluchačům principy agenturní práce v podpoře firem a tvorbě podnikatelského prostředí, které jsou v podrobnostech znázorněny zde. Téma poptávky po českých technologiích zařadili organizátoři do programu doprovodných seminářů na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (14.9. – 18.9. 2015).

K účastníkům semináře hovořili představitelé zahraničních zaměstnavatelských sdružení a institucí na podporu podnikání, včetně ekonomického diplomata s dlouhodobou zkušeností z Východní a Západní Afriky.

Maria Ellis-Machailo představila bohatství a krásu Botswany a výborné ekonomické podmínky pro podnikání dané členstvím v SADC (http://www.sadc.int/) a sousedstvím s Jihoafrickou republikou. Poukázala na zajímavé investiční prostředí země rozlohou podobné Francii, která je známá těžbou diamantů, kvalitní produkcí hovězího masa a nízkou kriminalitou. Její prezentace nabitá fakty je k dispozici zde. Informace o investičních příležitostech a možnosti působení českých firem na místním trhu zaujalo posluchače natolik, že s ředitelkou sdružení botswanských obchodních komor pokračovali v diskusi i po skončení semináře.

Rozmach produkce biopotravin v Burundi a související poptávku po zpracovatelských technologiích představil Adrien Sibomana ze sdružení výrobců biopotravin BOAM (Burundi Organic Agriculture Movement). Zdůraznil, že obdobné organizace existují také v okolních zemích, které patří do uskupení EAC (www.eac.int ) Celá síť – BOAM, KOAM, ROAM, UOAM, TOAM je součástí celosvětové federace hnutí ekologického zemědělství (IFOAM - http://www.ifoam.bio/ ). Pro země jako je Burundi je ekologická produkce potravin rozhodující pro její úspěšný export, členství v IFOAM jim přináší standardizaci, marketingovou podporu. To v místě vyvolává rozsáhlou poptávku po zpracovatelských technologiích a zařízeních, ale také potřebu logistických řešení od balení, přes chladírenské postupy až po bezpečnou dopravu potravinového zboží.

Analýza ekonomického vývoje zmíněných zemí uskupení EAC a stručná prezentace BOAM je ke stažení zde.

Zahraniční prezentace organizací orientovaných na podporu podnikání pak doplnila informace Petra Križana, ředitele odboru mezinárodních vztahů a komunikace České exportní banky a.s., kterou především zahraničním hostům představil možnosti vládního programu na podporu exportního financování, který mohou využívat české firmy. Ukázal základní podmínky financování obchodního případu a popsal přímý exportní odběratelský úvěr, který zajímá zahraniční dovozce. 

Seminář pokračoval pohledem experta na Západní Afriku, Jordiho Rotllana, který ve své prezentaci porovnal Evropskou unii a úspěšné africké země z hlediska rozvoje obchodu. Naznačil, že pracovní příležitosti v Evropě  přinese právě obchod s Afrikou a to v oblasti urbanizace a rozvoje zákaznických sektorů jako jsou telekomunikace, finanční služby, media, maloobchodní sítě spotřebního zboží atp. Ze slibných sektorů v Západní Africe poukázal na výrazný rozvoj zemědělství, těžebního a turistického průmyslu. Potvrdil, že rozvoj podnikání malých a středně velkých firem bude rozhodujícím ekonomickým vlivem a ukázal na aktivitách několika evropsko--afrických organizací, jak podpora tohoto rozvoje probíhá a kde se podílí na zlepšování podnikatelského prostředí.  Jeho rozsáhlou prezentaci včetně doporučení jak postupovat při navazování podnikatelského partnerství, lze najít zde.

Závěrečnou prezentaci přednesl Petr Kvaček, ekonomický diplomat Velvyslanectví ČR v Addis Abeba. Informoval účastníky semináře o svých zkušenostech s podporou českého obchodu do Etiopie, ale také do ostatních zemí Východní Afriky. Zdůraznil potřebu spolupráce zastupitelského úřadu s firmami, které řeší své obchodní případy v místě, vysvětlil podstatu zdejšího způsobu poptávky a zdůraznil, že přes počáteční administrativní překážky jsou obchody v zemích Východní Afriky schůdné. Jeho prezentaci lze získat zde.

Hlavním motivem všech příspěvků byla udržitelnost podnikatelských aktivit. 

Řečníci se shodli v tom, že podnikatelské cíle je potřebné dobře definovat a dodržet svou strategii rozvoje.

Přestože jsou obchodní vztahy Evropy s Afrikou považovány za komerční záležitost, je potřebné zdůraznit existenci evropských nástrojů podpory podnikání v AKT a dalších programových institucí, které dostávají dotace z prostředků Evropského rozvojového fondu (ERF). Sem také Česká republika přispívá nemalou částkou. Pod tento fond také spadají aktivity Evropské investiční banky (EIB), se kterou PPZRS informačně spolupracuje v rámci konzultací svým členům o finančních službách a způsobech, jak se zapojit do investičních projektů partnerů v zemích AKT.

Fotogalerie z akce

   Logo EYD 2015                      Logo ČR pomáhá
               
        Vlajka EU    

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Tento dokument byl vyprodukován s finanční podporou Evropské unie. Za obsah dokumentu odpovídá PPZRS a za žádných okolností nemůže být považován za pozici Evropské unie.

30.9. 2015Stačí veřejné prostředky na podporu udržitelného rozvoje?

Současná diskuse o navyšování prostředků pro zahraniční rozvojovou spolupráci (ZRS) se stále točí kolem možností státního rozpočtu.
„Stačilo by každoroční navyšování objemu financí na projekty ZRS po setinkách procenta“
míní Michal Kaplan, ředitel České rozvojové agentury (ČRA). V dnešních dnech tuhého boje o rozpočty jednotlivých ministerstev, je společný zájem rozvojové konstituence na splnění závazku ČR přispívat každoročně sumou 0,33 % HDP na pomoc rozvojovým zemím oprávněný, ale zasunut v řadě dalších důležitých a neoddiskutovatelných potřeb občanů české společnosti.
Zatím bude ČRA řešit spíše to, jak se stávajícími prostředky a kapacitami zajistit závazky v rámci Koncepce ZRS ČR pro období 2010-2017. Střednědobý výhled MZV ČR na léta 2016 – 2018 uvádí, že na bilaterální projekty spolupráce s vybranými zeměmi Koncepce by každý rok mělo jít o stejnou částku, a to o 854 166 tis. Kč. Splnění závazku ČR na poskytování těchto prostředků v plné výši je tedy v nedohlednu.
Členské firmy Platformy podnikatelů pro ZRS mají zájem účastnit se projektů české zahraniční pomoci, ale organizace zároveň zkoumá další způsoby, jak komerčně pomáhat rozvoji podnikatelského prostředí v rozvojových zemích, tedy nejen v těch prioritních, kterými se zabývá daná Koncepce ZRS.
„Proto jsme byli požádáni Evropským hospodářským a sociálním výborem (EHSV) o expertizu v souvislosti s analýzou různorodých zdrojů pro financování rozvojové agendy post-2015 a jejich mobilizace.“ vysvětluje ředitelka PPZRS, Věra Venclíková. Platforma tak přispěla k vzniku stanoviska EHSV na téma financování rozvoje, které bylo počátkem července 2015 jednomyslně přijato plenárním zasedáním EHSV.
Výbor se skládá z delegátů všech členských zemí, zahrnuje celou občanskou společnost od odborových přes neziskové organizace a zaměstnavatelská sdružení.
„Původní, velmi revoluční pohled na mobilizaci zdrojů použitelných pro dosažení udržitelných cílů rozvoje byl mnoha zásadními diskusemi upraven tak, že stanovisko nyní zahrnuje přijatelné formulace pro celou občanskou společnost na úrovni všech členských států.“uvádí Ivan Voleš, autor a zpravodaj stanoviska, jeden z českých delegátů EHSV za české zaměstnavatele. Zdůrazňuje přitom, že udržitelný rozvoj se týká i zemí rozvinutých a měl by směřovat ke globálnímu partnerství.
Dokument bude oficiálním příspěvkem EHSV za občanskou společnost na konferenci k financování rozvoje, kterou pořádá OSN v Addis Abebě. Představuje využití dalších možných zdrojů, ale zdůrazňuje také způsoby jak dosáhnout vyšší efektivnosti ve financování udržitelného rozvoje. Navíc, po široké celoevropské diskusi, je mezi priority řádného zacházení se zdroji zařazen sociální dialog jako důležitý nástroj pro vyvážené zohlednění zájmů sociálních partnerů. „Toto je jednou z podmínek zachování sociálního smíru, který je nezbytný pro úspěšnou realizaci většiny cílů udržitelného rozvoje. A dnes už je evidentní, že jeho absence byla častou překážkou úspěšnosti velkých rozvojových projektů a tedy mrháním veřejných prostředků“ zdůrazňuje dále Věra Venclíková.

Stručné představení stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu
„Financování rozvoje – postoj občanské společnosti“ a jeho celý obsah je dispozici níže.

Financování rozvoje – postoj občanské společnosti /EHSV/

STANOVISKO Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Financování rozvoje – postoj občanské společnosti

9.7. 2015Udržitelné rozvojové cíle již nejsou tak neznámé

/k semináři z 16.3. Kulatý o infrastruktuře a industrializaci v rámci EYD 2015/

Snaha rozvojové konstituence v České republice informovat veřejnost o novém období rozvoje světa, zahájeného soustředěně již v roce 2000 pod souhrnným označením Miléniové cíle, začíná mít první výsledky.

Po několika letech diskusí nad formulací nových cílů, včetně zlepšení způsobů k jejich dosažení, vyhlásí v letošním roce Organizace spojených národů celý program "Udržitelných rozvojových cílů".

Návrhy cílů a konkrétní úkoly dávají dohromady úctyhodné číslo a zasahují do všech oblastí života na Zemi. Jde o 17 cílů s širokým záběrem, které dohromady směřují do 169 nejvíce potřebných oblastí.

Platforma podnikatelů pro ZRS podporovaná Ministerstvem zahraničních věcí ČR a jeho implementační organizací, Českou rozvojovou agenturou, zahájila sérii osvětových akcí k vybraným rozvojovým cílům. Formou diskusí se soustředí na ty cíle, které jsou zajímavé ať už obchodně, investičně anebo partnersky.

Seriál čtyř diskusí u kulatého stolu byl již zahájen. První, věnovaný infrastruktuře dopravní, energetické i komunální, přitáhla pozornost třicítky firem, oslovených organizujícími asociacemi zaměstnavatelů tj. Svazem průmyslu a dopravy ČR a Asociací podniků v železničním průmyslu - ACRI.

Kulatý stůl měl zajímavé předřečníky, kteří dali diskutujícím velmi dobrý vhled do problematiky. V prvním bloku se příspěvky věnovaly důvodům a celkovému pozadí formulace nových rozvojových cílů, nástrojům na podporu podnikatelských partnerství a také přístupu Evropské komise k otázkám celosvětového udržitelného rozvoje z pohledu Evropského hospodářského a sociálního výboru. Významným aspektem všech příspěvků byla důležitá změna v přístupu celosvětové rozvojové konstituence k účasti soukromého sektoru na rozvojové agendě. Na rozdíl od minulého období se od zapojení soukromého sektoru hodně očekává. To otevírá velké množství otázek a požadavků na způsoby a vymezení takového zapojení na obou stranách dříve poměrně znepřátelených stran.

"Rozvojová agenda po roce 2015 je pro mnohé firmy velkou neznámou, ale zájem o informace mají." říká Věra Venclíková, výkonná ředitelka PPZRS. "Odpovídáme na dotazy podniků, konzultujeme problematiku s ostatními partnery a pracujeme na návrzích jak zde uplatnit podnikatelské know-how, nebo se účastnit na přípravě rozvojových programů." Otevřela tím následnou diskusi, která již směřovala ke konkrétním otázkám. Jednou z velmi konkrétních otázek byl problém financování projektů přímých zahraničních investic a jejich vazeb na rozvojovou spolupráci ČR s rozvojovými zeměmi. Představitel České exportní banky tak mohl vyvrátit pochybnosti o její roli ve vztahu k projektům ZRS a komerčním návaznostem z nich plynoucím. "Banka nabízí pomoc podnikateli, který uspěl se svou technologií v rozvojovém projektu a chtěl by ji pomocí vlastní či partnerských investic v místě původního projektu dále uplatnit na trhu." uvedl ředitel marketingu ČEB a. s., Petr Križan.

Nezávislý konzultant pro ZRS Josef Fukan upozornil na trvale se zvyšující počet ozbrojených lokálních konfliktů a teroristických akcí, které negativně ovlivňovaly poslední léta plnění Miléniových rozvojových cílů a jsou nebezpečím i pro budoucí rozvojové programy.

"Tyto konflikty přinášejí nejen nenahraditelné lidské oběti a utrpení, ale i ničení výsledků minulých rozvojových programů, nehledě na to, že prostředky určené na rozvojovou pomoc musí být často přesouvané do záchranných a rekonstrukčních programů." doplnil. Proto doporučil, aby tento problém byl uváděn naléhavěji českou stranou v jednáních o rozvojové agendě EYD 2015 a poděkoval vedení SP a PPZRS za sdílení tohoto názoru.

Přehled řečníků a jejich prezentací lze najít zde:

Udržitelné rozvojové cíle a EU - Ivan Voleš, EHSV

Evropský rok rozvoje 2015 - Věra Venclíková, PPZRS

prezentace Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI)

Podklady pro další využití ve firmě byly pro účastníky připraveny digitálně na CD. Další kulaté stoly budou postupně následovat:

20.4. - transfer know-how

19.5. - životní prostředí

20.6. - zdravotnictví

Pozvánky budou vyvěšeny na stránkách webu PPZRS.


Dobrovolnická práce a rozvojové poradenství

Platforma podnikatelů pro ZRS (dále jen Platforma) zkoumá a hodnotí způsoby, jak se mohou podnikatelé podílet na rozvojové pomoci, aniž by byli vystaveni nadměrnému ohrožení svého podnikání či dokonce svých zaměstnanců. V roce 2014 proto Platforma analyzovala expertní dobrovolnictví, aplikované některými členskými zeměmi Evropské unie.

Prvním krokem bylo uspořádání konference o odborném přístupu k podnikatelskému partnerství na trzích třetího světa. Diskuse, kterou konference otevřela, probíhala celý rok a spolu se závěry analýzy vyústila v publikaci „Expertní dobrovolnictví v zahraniční rozvojové spolupráci“.

„Text není pouze přehledem o dobrovolné práci,“ uvádí Věra Venclíková, ředitelka sekretariátu PPZRS. „Diskuse totiž poukázala na mnohé obtíže, se kterými se firmy vstupující do rozvojových projektů setkávají.“

Akcentem rozvojové pomoci zůstává potřeba předávat určité znalosti a zkušenosti, nezbytné pro udržitelnost projektových dopadů u technických řešení a dodávek do projektů české zahraniční rozvojové spolupráce. Na druhou stranu však mnohé případy ukazují, jak málo je a bylo české technické know-how chráněno.

„Komerční návaznost na rozvojový projekt může také pro dodavatele znamenat velkou obchodní škodu, pokud své užitné vzory, u nás chráněné zákonem, poskytne do třetí země.“ Postěžoval si účastník kulatého stolu na téma dobrovolného poradenství.

Otázky obchodního tajemství, patentové ochrany a lehká zcizitelnost užitných vzorů i ze strany konkurenčních firem jsou zatím v rozvojové problematice na okraji. Jejich řešení však bude nutné co nejdříve. Na konci roku 2015 by se mezinárodní společenství mělo opět dohodnout na budoucím celosvětovém rámci pro vymýcení chudoby a udržitelný rozvoj. Oproti právě končící strategii rozvojových cílů tisíciletí, je tentokrát soukromý sektor označen za důležitého partnera pro dosažení nově definovaných cílů. O to více je potřebné vymezit pravidla spolupráce, rovnoprávných vztahů i na poli duševního vlastnictví a společné tvorby znalostní přidané hodnoty.

Publikace o rozvojovém poradenství naznačuje možnosti technické pomoci potřebným partnerům v rozvojové zemi, upozorňuje na úskalí ochrany know-how a vysvětluje rozdíly mezi dobrovolnickou prací, firemním dobrovolnictvím, studentskou dobrovolnou prací a expertním dobrovolnictvím. „Každá kategorie má svůj účel, své cílové skupiny a různé efekty“, dodává Věra Venclíková. „Expertní dobrovolnictví je jednou z forem technické pomoci, kterou vřele doporučujeme zařadit mezi nástroje podpory podnikání v rozvojových zemích. Přínosem pro české experty budou zkušenosti ve svém oboru, ale v jiných podmínkách a na jiných potenciálních trzích.“

Publikace v tištěné verzi bude k dispozici na seminářích pořádaných PPZRS a zároveň je možné ji získat elektronicky na stránkách PPZRS.

Záznam průběhu konference i další informace z diskusních akcí najdou zájemci na stránkách www.ppzrs.org.