OK

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Více informací

 

 


Tisková zpráva Českého rozhlasu ke konferenci
„Finanční podpora podnikatelských záměrů v rozvojových zemích“

Zpráva obsahuje i záznam reportáže Českého rozhlasu z konference - rozhovor s paní Věrou Venclíkovou, Výkonnou ředitelkou PPZRS

Tisková zpráva PPZRS k přípravě výše uvedené konference


Tisková zpráva k semináři
„Přinese rozvojová spolupráce ČR s Balkánskými zeměmi obchodní případy?“ - Balkánské státy jsou pro české firmy stále atraktivní


Tisková zpráva k semináři
„Přinese rozvojová spolupráce ČR s Moldavskem obchodní případy?“


Zájemci o podnikání v rozvojovém světě
dostávají do rukou studii obchodních příležitostí a bariér


Tuzemští podnikatelé mají možnost obdržet bezplatně studii, která mapuje obchodní a investiční příležitosti v rozvojových zemích a která porovnává, jak starší členské země Evropské unie podporují soukromý sektor v jejich aktivitách v těchto zemích. Připravila ji Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále jen Platforma, www.ppzrs.org), jejímž spoluzakladatelem je Svaz průmyslu a dopravy ČR. Vypracování studie, která vznikla v loňském roce v reakci na poptávku řady firem, podpořilo finančně Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

„Každý rok směřují miliardy do třetího světa na rozvojové projekty s cílem odstranit chudobu a podpořit trvale udržitelný rozvoj. Zatím však víme jen o několika českých společnostech, kterým se podařilo prosadit v rozvojových projektech financovaných EU či jinými světovými dárci. České firmy přitom nabízejí technologie, výrobky a služby vysoké kvality, mají zkušenosti i reference z rozvojových regionů. Bez rozvojových fondů však v dnešní době jejich zákazník nenakoupí téměř nic,“ uvedla Věra Venclíková, autorka uvedené studie a současně výkonná ředitelka Platformy.

Význam studie spočívá v tom, že je počátečním krokem k výraznější podpoře našich podniků v překonávání bariér vstupu na trhy v rozvojových zemích. „Při konzultacích s firmami stále řešíme dotazy na financování dodávek pro zadavatele v rozvojové zemi,“ říká Dagmar Kuchtová, ředitelka zahraničních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR a předsedkyně výkonné rady Platformy.

Podle zkušeností Dagmar Kuchtové některé firmy poukazují na problém financování a pojišťování obchodních případů v zemích s vyšší mírou rizika, a to i přes určité zlepšení nabídky. A právě na řešení nedostatku financí na straně zákazníka se studie soustřeďuje především. Zájemcům o zahraniční obchod s třetím světem by měla poskytnout stručný rámec možností, kdy a za jakých podmínek může zákazník z rozvojové země získat prostředky na nákup potřebné služby nebo zboží, jaké jsou podmínky získání finančních prostředků a do jaké míry je pro dodavatele nutná angažovanost v celkovém projektu, do kterého dodávka směřuje.

Studie porovnala také podmínky firem ve starých členských zemích EU a navrhla několik směrů, kterými by se mohla ubírat veřejná podpora českých firem. „Již dnes se mohou české firmy účastnit tendrů na dodávku nebo požádat o podporu svých rozvojově-investičních záměrů evropské investiční instituce. I když se jedná o dodávku do rizikové země, může mít dodavatel jistotu, že dostane za své zboží zaplaceno. Finance pro zákazníka jsou připraveny v některém z rozvojových fondů dárců rozvojové pomoci,“ uvedla Věra Venclíková. Banka by v takových případech měla hodnotit jen exportní rizika spojená s fází přípravy obchodního případu a technickou částí vlastní dodávky, což souvisí více s ekonomickým zdravím exportéra, než s rizikovostí samotné rozvojové země. V této souvislosti studie přináší doporučení, jejichž zohlednění veřejnou správou by mohlo přinést zvýšení úspěšnosti českých firem v účasti na dodávkách do projektů velkých dárců rozvojové pomoci.

Dalším významným stupněm podnikatelských aktivit v rozvojových zemích jsou pak vlastní podnikatelské záměry, které vyžadují investiční kapitál. Mnohé firmy s výborným investičním záměrem nemají dostatek kapitálu pro samostatnou investici. Jen v roce 2002 investovali zahraniční investoři v rozvojových zemích 162 mld. USD, zatímco v r. 1985 činily investice pouze 15 mld. USD. Do roku 2004 dosáhly celkové investice hodnoty vyšší než 2 triliony USD a zvyšovaly se až do roku 2007. Poté nastal jejich pokles vlivem světové hospodářské krize. OECD v loňském roce konstatovalo, že objem těchto investic propadl o 80%. Některé členské státy EU proto vytvořily specializované investiční instituce (DFI – development finance institution), které mohou svými prostředky přispět do investičního záměru. Studie uvádí přehled těchto polostátních institucí a charakteristiku jejich činnosti.

V roce 2004 se dvanáct těchto DFI dohodlo spolu s Evropskou investiční bankou sdružení na vytvoření European Financing Partners (EFP)[1] jako speciálního nástroje pro financování projektů soukromého sektoru v zemích Afriky, Karibiku a Pacifiku. EIB vložila do sdružení €190 mil a skupina DFI dohromady €125 mil ve dvou etapách. To jim umožňuje společně financovat 75% hodnoty projektu až do výše €25 milionů s tím, že zbytek 25% financuje ta DFI, který návrh projektu navrhuje k realizaci. S tou pak může svým kapitálem do projektu vstupovat národní soukromý investor s minimálním podílem 10% hodnoty projektu. Velmi často je to také tento soukromý investor, který přichází s vlastním projektovým záměrem.

Možnost připojit se do sdružení DFI nebo EFP má každá z členských zemí, pokud si založí národní DFI. V návaznosti na to studie doporučuje založit českou rozvojově-investiční instituci a získat tak pro čs. podniky všechny výhody pro podporu obchodních a investičních záměrů v rozvojových zemích.

Zástupci Platformy jsou přesvědčeni, že tuzemské podniky mají šanci se prosadit v rozvojových zemích, pokud výrazněji využijí nabízené možnosti, které přibližuje studie a že stát bude aktivnější při jejich podpoře. „České firmy mají produkty vhodné pro rozvojové země, některé však vyžadují dlouhodobější investici. Porovnali jsme programy veřejné podpory podobných obchodních případů a zjistili jsme, že vhodné způsoby existují,“ říká Dagmar Kuchtová. Podle ní však současná situace v podpoře exportu potřebuje širší koherenci proexportní a rozvojové politiky. To je jedno z hlavních doporučení studie.

Materiál je na vyžádání a zdarma k dispozici na http://www.ppzrs.org/kontaktovat/