WASH

WASH

WASH

Voda, sanitace a hygiena. Tyhle tři termíny prezentuje akronym WASH (z anglického water, sanitation and hygiene). Bezpečná a dostupná pitná voda, kvalitní sanitace a dobré hygienické podmínky jsou naprosto zásadní pro ochranu lidského zdraví. Kvalitní systém WASH je o to více důležitý v průběhu epidemií infekčních onemocnění, včetně aktuální COVID-19 pandemie.

V rámci projektů WASH v rozvojových zemích usilujeme o zlepšení kvality vody, snížení jejího znečišťování a zlepšení nakládání s odpadními vodami, o zajištění přístupu k zdravotně nezávadné a dostupné pitné vody, zajištění sanitačního zařízení, o zlepšení efektivního využívání vody a také o obnovu a ochranu vodních zdrojů.

Naší členové nabízí širokou škálu služeb posílené mnoha zkušenostmi z rozvojových zemích. Podíleli se např. na výstavbě i opravě vodovodních sítí, rekonstrukci ČOV, průzkumech vodovodních systémů, zvyšování kvality vody a zajištění přístupu k bezpečné pitné vodě, zavedení řádného nakládání s odpadními vod včetně inovativní přístupů vhodných k realizaci v rozvojových zemích, instalaci vodních filtrů do domácností a mnoho dalšího.

Také v oblasti průzkumu a odstraňování ekologických zátěží patří naši členové k vedoucím středoevropským společnostem v oboru s rozsáhlými zkušenostmi v ČR i zahraničí. 

Dlouhodobé praktické schopnosti a zkušenosti a provádění stovek projektů dává členům schopnosti poskytovat klientům kompletní podporu při nalézání nejvhodnějších řešení problémů souvisejících s životním prostředím, včetně vypracování vysoce technicky a environmentálně šetrného projektu a jeho úspěšné implementace.

Companies dealing with this topic

DEKONTA a.s.

DEKONTA a.s.

DEKONTA, a.s. je jedna z předních environmentálních společností ve střední a východní Evropě, která nabízí komplexní balíček ekologických služeb.

Gallery