About us

About us

The platform offers the opportunity for Czech business entities to obtain up-to-date information on opportunities for foreign operations and subsequently enter selected markets and jointly implement development projects with a focus on energy and environmental issues. By bringing together members with a wide range of expertise, it aims to build a long-term turnkey service. This, with support from the MoFA and the CRA, can help build the reputation of the Czech Republic and private sector experts in the long term.

Member entities have the opportunity to deepen and broaden the knowledge needed to successfully engage in the development agenda. They can participate in the form of bids for donor development assistance requests to investment projects and business partnerships. Interested parties can participate in the Platform’s expert teams and in the working groups of the national Council for Foreign Development Cooperation of the Czech Republic. We offer members a space to share information and knowledge, conduct training and networking events, and inform members about opportunities to participate in development projects and other international news.

Our objectives

Increase the successful participation of Czech companies in development cooperation projects.
Support long-term investments in developing countries with a favourable position for Czech suppliers of technologies and services.
Prosadit programy rozvojové spolupráce v partnerství veřejného a soukromého sektoru.
Facilitate and support Czech official development assistance through communication with other stakeholders
14
Let pomáháme v rozvojových zemích
12
Členů z řad českých firem
50
Projektů po celém světě

Strategická spolupráce

Česká rozvojová agentura (ČRA, CzechAid) je česká vládní agentura, která plní úkoly v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). ČRA byla založena roku 2008 jako implementační agentura Ministerstva zahraničních věcí ČR. V současné době řeší ČRA rozvojové projekty v 6 prioritních zemích (Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko, Zambie) a dále v některých specifických zemích. ZRS je jednou z forem mezinárodní pomoci, kterou Česká republika poskytuje pod společnou značkou „Česká republika pomáhá“.

ČRA spolupracuje mimo jiné právě s Platformou podnikatelů pro ZRS, která zastupuje oblast privátního podnikatelského sektoru. Díky podpoře ČRA rozvíjí Platforma podnikatelů pro ZRS svoje aktivity se zaměřením na energetické a environmentální aspekty a tím napomáhá ke zlepšování životních podmínek v řadě méně vyspělých zemí. Vzájemná spolupráce PPZRS a ČRA je oboustranně přínosnou aktivitou, která napomáhá přesnému a efektivnímu zacílení zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.

MZV
ČR pomáhá

Našim členům poskytujeme

Vystupujeme jednotně ve vyjednávání s veřejnou správou
Propojujeme firmy mezi sebou v konzorciích
Dodáváme členům informační servis a poradenství
Pořádáme semináře za účasti ministrů

Vedení platformy

Předseda Výboru

Jaroslav Vích

Předseda Výboru

Místopředseda Výboru

Karel Petrželka

Místopředseda Výboru

Místopředseda Výboru

Václav Weinfurt

Místopředseda Výboru

Člen Výboru

Marek Šarlej

Člen Výboru

Člen Výboru

Iva Vojtová

Člen Výboru

Trocha historie

Založení bylo reakcí na změny v systému zadávání projektů oficiální rozvojové pomoci ČR a politiky zahraniční rozvojové spolupráce. Tyto změny asociace podpořily, ale pro další podporu účasti českého podnikatelského sektoru bylo potřeba vytvořit komunikačního partnera pro jednání s koordinátorem české rozvojové pomoci, kterým je Ministerstvo zahraničí ČR.

Soukromý sektor tedy má v Platformě svého zástupce v Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci a má tak možnost, v rámci mezinárodně uznávaných principů rozvojové pomoci, hájit zájmy podnikatelů a určitým způsobem ovlivňovat politiku české ZRS do budoucna.

Základní dokumenty

PPZRS

Chcete být v centru dění u rozvojových projektů?

Staňte se členem PPRZS