Členství v PPZRS

Členství v PPZRS

Platforma nabízí prostor firmám se zájmem o účast v rozvojových projektech. Členské subjekty mají příležitost k prohloubení a rozšiřování znalostí potřebných k úspěšnému zapojení se do rozvojové agendy od nabídek na poptávky dárců rozvojové pomoci až po investiční projekty a podnikatelské partnerství.

  • Vystupujeme jednotně ve vyjednávání se státní správou.
  • Jsme přidruženým členem Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci.
  • Propojujeme firmy mezi sebou v konsorciích.
  • Zajišťujeme členům informační servis a poradenství.
  • Pořádáme semináře za účasti ministrů.

Titulární členství

Titulárním členem se může stát instituce / subjekt, který svým působením podporuje naplňování cílů sledovaných Platformou nebo má společné zájmy. Titulární člen může předkládat své odborné návrhy Výboru Platformy, účastní se společných aktivit spolku jako odborný garant a může se zúčastnit valné hromady s poradním hlasem. Titulární člen nemusí platit členský poplatek ani poplatek za služby.

Vaše titulární členství v Platformě obohatí působení spolku a uvítáme Vaše odborné názory v relevantních oblastech.

Staňte se členem

Našim členům poskytujeme

Vystupujeme jednotně ve vyjednávání s veřejnou správou
Propojujeme firmy mezi sebou v konzorciích
Dodáváme členům informační servis a poradenství
Pořádáme semináře za účasti ministrů

Jak se stát členem

E-mailem

  1. Vyplňte přihlášku
  2. Odešlete ji na e-mail: sekretariat@ppzrs.cz
  3. Do několika dnů budete kontaktováni naším pracovníkem

Kontaktujte nás přímo

Vlasta Švejnohová

Vlasta Švejnohová

Sekretariát

Cena členství

Pro cenu členství nás prosím kontaktujte.

Podmínky členství