Vodní zdroje Ekomonitor s r. o.
Vodní zdroje Ekomonitor s r. o.

Vodní zdroje Ekomonitor s r. o.

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor působí v oblasti ochrany životního prostředí od roku 1991 a patří na trhu mezi významné a renomované dodavatele služeb s komplexní nabídkou.

Společnost dlouhodobě působí na celém území České republiky a má za sebou desítky úspěšných projektů v zahraničí.

V portfoliu společnosti zaujímá stále významnější místo nabídka služeb a výrobků v oblasti vodního hospodářství, počínaje projekční činností, službami v oblasti nakládání s vodami, vyhledáváním nových zdrojů vody přes vlastní plastikářskou výrobu až po realizaci vodohospodářských staveb. Veškerá nabídka je určena firmám, veřejnému i soukromému sektoru. Společnost zpracovává ekologické audity, optimalizační studie, provádí hydrogeologické průzkumy, inženýrskogeologické průzkumy nebo průzkumné práce. Vyhledává a zhotovuje nové zdroje vody. Provádí sanace zemin a vod, odstraňuje staré ekologické zátěže, realizuje sanace skládek, provádí monitoring, zhotovuje analýzy rizik nebo posudky EIA. Projektuje konkrétní vodohospodářské stavby, průzkumné vrtné a sanační práce. Navrhuje a vyrábí široký sortiment plastových výrobků pro oblast vodního hospodářství: čistírny odpadních vod, biofiltry, zemní a vzduchové filtry, úpravny vody, odlučovače, provzdušňovací věže, nádrže, plastové jímky a septiky, lapáky tuku, biologické dočišťovače, vodoměrné šachty, čiřiče vody a další výrobky. Zajišťuje dodávání a montáž zařízení pro úpravu užitkových a pitných vod. Dále zajišťuje výrobu, dodávání a montáž prefabrikovaných čističek odpadních vod.

Provádí vodohospodářské stavby: kanalizace a kanalizační objekty, vodovodní sítě, vodárenské objekty, vodojemy a nádrže. Realizuje úpravy a revitalizace vodních toků a nádrží. 

Pořádá konference a semináře a vydává odborné publikace.

Další členové