Vodní zdroje, a.s.
Vodní zdroje, a.s.

Vodní zdroje, a.s.

VODNÍ ZDROJE, a.s., je moderní renomovaná společnost zabývající se službami v oblasti hydrogeologie, ochrany životního prostředí a sanací ekologických zátěží.

V působnosti společnosti je celé spektrum geologických, hydrogeologických, sanačních a inženýrskogeologických prací.  Společnost se prioritně zaměřuje  na realizaci jímacích objektů podzemní vody pro hromadné zásobování obyvatel, ochranu a nápravu škod vzniklých na životním prostředí, sanaci ekologických zátěží, solidifikaci a likvidaci nebezpečných odpadů.

Již od roku 1957 naše společnost poskytuje zkušené a profesionální služby spojené se zásobováním pitnou vodou, údržbou zdrojů podzemních vod a  vodním hospodářstvím.

V poslední době se dlouhodobě zaměřujeme na IN-SITU a EX-SITU solidifikaci a stabilizace odpadů, kalů a zlepšování vlastností zemin. Vzhledem k nutnosti reagovat na různorodé požadavky investorů a na nové možnosti v oblasti hydraulických pojiv společnost VODNÍ ZDROJE, a.s., nepřestává sledovat vývoj nových technologií stabilizace a solidifikace kalů (odpadů). Cílem této činnosti je ekonomizace současných postupů a hledání nových. Nezanedbatelná je i skutečnost, že nové postupy a technologie mnohdy  vytváří  jedinou funkční možnost stabilizace i na lokalitách, kde současné technologie selhávají nebo nejsou ekonomicky přijatelné. Pro tyto účely disponuje společnost VODNÍ ZDROJE, a.s., rozsáhlým strojním vybavením (rypadla, stabilizační systémy pro in a ex situ stabilizace) a souvisejícím technologickým, laboratorním a projekčním zázemím.

Co se týče zahraniční rozvojové spolupráce, v minulosti jsme realizovali nebo v současné době realizujeme řadu rozsáhlých projektů v Mongolsku, Srbsku, Černé Hoře, Bosně a Hercegovině, Moldávii a dalších regionech střední a jižní Evropy a východní Asie, Zambii a Senegalu. Společnost se ale zaměřuje i na příležitosti v oblastech Jižní Ameriky.

Hlavní oblasti působení jsou: hydrogeologie, vodohospodářství, odpadové hospodářství, sanace, podpora důlních činností. A to od přípravy těchto projektů, až po jejich bezchybnou realizaci.

Další členové