VHS Brno, a.s.
VHS Brno, a.s.

VHS Brno, a.s.

Firma VHS Brno, a.s. provádí veškeré inženýrské a environmentální (ekologické) stavby, zejména kanalizace a čistírny odpadních vod, úpravny vod, vodojemy, vodovodní řady, plynovody, dodávky a montáže rozvodů tepla, kolektory včetně ukládání potrubí aj.

Firma VHS Brno, a.s., provádí veškeré inženýrské a environmentální (ekologické) stavby, zejména v těchto oblastech:

  • vodovody, vodojemy, úpravny vod, čerpací stanice a ATS
  • čistírny odpadních vod, kanalizace, čerpací stanice OV
  • rozvody tepla, kotelny, výměníkové stanice
  • ukládání a montáže potrubí v kolektorech
  • úpravy vodních toků, opravy technologických celků vodních děl
  • projektování

Na zahraničním trhu firma VHS Brno, a.s., působí od roku 2003 v oblasti technického poradenství při provádění inženýrských a ekologických staveb a komplexním zajišťování dodávek a montáží technologických celků. V průběhu posledních let si VHS Brno, a.s., vybudovala pověst důvěryhodného partnera pro řešení infrastrukturních projektů zejména v Srbsku a Bosně a Hercegovině a zařadila se na seznam preferovaných dodavatelů a koordinátorů infrastrukturních projektů spolufinancovaných z různých fondů včetně Evropské unie. V roce 2008 VHS Brno, a.s., založila společnost
VHS Moravia, d.o.o., se sídlem v Srbsku, která zaměstnává místní pracovníky a místní subdodavatele.

Vzhledem k tomu, že společnost VHS Brno je zejména realizační firmou, spolupracujeme s firmou Mevos, spol. s r.o., která má bohaté zkušenosti s řízením a administrací zahraničních rozvojových projektů a její pracovní tým má zkušené odborníky v oblasti působení naší firmy.

Oblasti

Abecední seznam

Další členové