SWECO
SWECO

SWECO

Sweco Hydroprojekt poskytuje konzultační, projektové a inženýrské služby především v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí, infrastruktury a pozemního stavitelství.

  Sweco Hydroprojekt poskytuje konzultační, projektové a inženýrské služby především v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí, infrastruktury a pozemního stavitelství. Sweco Hydroprojekt byl založen v roce 1952, od roku 2007 se společnost stala součástí inženýrské skupiny Sweco.

  Zaměstnanci mají kvalifikaci a zkušenosti v oborech hydraulického, stavebního, dopravního, strojního, elektrotechnického a  chemicko-technologického inženýrství, statiky staveb a konstrukcí, architektury, IT, územního řízení a financování investic.

  Naše služby:

  Studie, studie proveditelnosti • Konzultační služby • Posudky • Projekty všech stupňů • Zadávací dokumentace • Generely • Rozvojové a koncepční plány • Projektové řízení • Inženýrská činnost • Stavební dozor • Autorský dozor • BIM, GIS, vývoj SW

  Oblasti činnosti:

  • MĚSTSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA
  • VODÁRENSTVÍ
  • KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
  • HYDROTECHNIKA A HYDROENERGETIKA
  • OBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE
  • STAVBY PRO ENERGETIKU
  • ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
  • REKULTIVACE A KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ
  • EKOLOGICKÉ INŽENÝRSTVÍ
  • PROJEKTY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
  • GEOTECHNIKA / INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A HYDROLOGIE
  • POZEMNÍ STAVITELSTVÍ (BUDOVY), ARCHITEKTURA
  • HYDROINFORMATIKA
  • BIM (3D) ŘEŠENÍ A PROJEKTOVÁNÍ
  • STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

  Kontakt

  Ing. Pavel Frelich

  Ředitel divize Export

  Další členové