SWECO
SWECO

SWECO

Sweco Hydroprojekt poskytuje konzultační, projektové a inženýrské služby především v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí, infrastruktury a pozemního stavitelství.

Sweco Hydroprojekt poskytuje konzultační, projektové a inženýrské služby především v oblasti vodního hospodářství a životního prostředí, infrastruktury a pozemního stavitelství. Sweco Hydroprojekt byl založen v roce 1952, od roku 2007 se společnost stala součástí inženýrské skupiny Sweco.

Zaměstnanci mají kvalifikaci a zkušenosti v oborech hydraulického, stavebního, dopravního, strojního, elektrotechnického a  chemicko-technologického inženýrství, statiky staveb a konstrukcí, architektury, IT, územního řízení a financování investic.

Naše služby:

Studie, studie proveditelnosti • Konzultační služby • Posudky • Projekty všech stupňů • Zadávací dokumentace • Generely • Rozvojové a koncepční plány • Projektové řízení • Inženýrská činnost • Stavební dozor • Autorský dozor • BIM, GIS, vývoj SW

Oblasti činnosti:

 • MĚSTSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA
 • VODÁRENSTVÍ
 • KANALIZACE A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
 • HYDROTECHNIKA A HYDROENERGETIKA
 • OBNOVITELNÉ ENERGETICKÉ ZDROJE
 • STAVBY PRO ENERGETIKU
 • ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
 • REKULTIVACE A KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ
 • EKOLOGICKÉ INŽENÝRSTVÍ
 • PROJEKTY PRO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
 • GEOTECHNIKA / INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE A HYDROLOGIE
 • POZEMNÍ STAVITELSTVÍ (BUDOVY), ARCHITEKTURA
 • HYDROINFORMATIKA
 • BIM (3D) ŘEŠENÍ A PROJEKTOVÁNÍ
 • STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Kontakt

Ing. Pavel Frelich

Ředitel divize Export

Další členové