Provod
Provod

Provod

Provod je inženýrská společnost v oblastech pozemního stavitelství, vodního hospodářství a životního prostředí.

Společnost PROVOD – inženýrská společnost, s r.o. vznikla 31.července 1997. Společnost působí především v oblasti pozemního stavitelství, vodního hospodářství a životního prostředí. Firma zaměstnává pracovníky se zkušenostmi z těchto oblastí a vlastního provozování vodohospodářských děl, projektování a inženýrské činnosti v investiční výstavbě a také se zkušenostmi z odborné praxe na vysokých školách a zahraničních stážích.

Našim hlavním cílem je navrhnout optimální řešení, které vychází z potřeb investora i provozovatele a současně respektuje specifické podmínky dané lokality.

Specializují se na následující:

  • Projektová činnost v investiční výstavbě
  • Inženýrská činnost ve stavebnictví
  • Poradenství v oblasti vodního hospodářství
  • Ekonomické poradenství v investiční výstavbě
  • Dotace – pomoc se sprostředkováním financování

Další členové