Ircon s.r.o.
Ircon s.r.o.

Ircon s.r.o.

Ircon s.r.o. je poradenská a realizační společnost zaměřená na přípravu a realizaci projektů v oblasti vodohospodářství a kanalizací, nakládání s pevnými odpady a environmentálních technologií.

Společnost byla založena skupinou konzultantů v roce 2003, avšak zakládající členové působili v oboru environmentálního poradenství již od r. 1997. Od založení společnost implementovala více než 50 projektů v různých zemích, např. v Moldávii, Kosovu, Etiopii, Zambii, Afganistánu, Srí Lance, Mongolsku, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Burkině Faso, Indii a dalších. Realizované projekty se zaměřují zejména na efektivní redukci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí především v rozvojových nebo méně rozvinutých zemích.

Mezi nabízené služby patří: projektový management v oblasti projektování, výstavy nebo rekonstrukce čistíren odpadních vod, výstavbu systémů zásobování pitnou vodou v těžce přístupných a hydrogeologicky náročných oblastech, studie proveditelnosti v oblasti vody a kanalizace, nakládání s pevnými odpady, environmentální management a vzdělávání v této oblasti.

Projekty

Kontakt

Ing. Václav Weinfurt

Další členové