Innovative Global Products Europe s.r.o.
Innovative Global Products Europe s.r.o.

Innovative Global Products Europe s.r.o.

Společnost Innovative Global Products Europe s.r.o. se zaměřuje především na vývoj, výrobu a dodávky produktů a zařízení pro prevenci a ochranu života a majetku v souvislosti se změnou klimatu, přírodními katastrofami a civilní ochranou.

Společnost Innovative Global Products Europe s.r.o. (IGPE) vznikla v roce 2015 transformací společnosti Thermostar Praha s.r.o. V rámci této transformace došlo ke změně předmětu podnikání společnosti. Mezi první produkty a technologie patřily studené asfaltové směsi a aplikační postupy pro použití chloridu hořečnatého pro stabilizaci nezpevněných povrchů a snižování prašnosti, zimní údržbu a zemědělské aplikace. Jako klíčové pro další směřování společnosti bylo rozšíření portfolia o mobilní protipovodňové bariéry, které jsme vyvinuli a odzkoušeli v první polovině roku 2016. Zejména pak vodou plněné mobilní bariéry RAPID H2O na bázi gabionových klecí jsou v současné době strategickým produktem našeho portfolia. Jedná se o unikátní produkt, který využívá dostupnosti vody jako plnicího materiálu v místě instalace, a to bez nároku na její kvalitu. Mezi hlavní přednosti patří jednoduchá a rychlá stavba bariéry, vysoká odolnost, mobilita, snadné odstranění bariéry po povodni bez potřeby následného úklidu a opakovatelná použitelnost.  

Mezi naše produkty a služby patří zejména vývoj a dodávky mobilních a semipermanentních protipovodňových a bezpečnostních bariér, kdy v rámci skupiny těchto produktů nabízíme i varianty pro dočasné skladování chemických látek, užitkové vody, včetně použití pro HAZMAT/OilSpill a ochranu kritické infrastruktury, studené asfaltové směsi pro opravy asfaltových povrchů, realizace opatření pro snížení prašnosti a zpevnění nezpevněných povrchů (dočasné komunikace). Samozřejmou součástí našich dodávek je jak předprodejní poradenství a analýza, tak následně i výcvik uživatelů, poprodejní poradenství a servis.

 

Kontakt

Další členové