GEOtest, a.s.
GEOtest, a.s.

GEOtest, a.s.

GEOtest, a.s. poskytuje široké spektrum služeb – od konzultačních po dodavatelské – v environmentálních oborech, inženýrské geologii, geotechnice, geofyzice a hydrogeologii.

GEOtest, a.s., poskytuje široké spektrum služeb, od konzultačních po dodavatelské, v environmentálních oborech, inženýrské geologii, geotechnice, geofyzice a hydrogeologii. Nabízí rovněž služby hydrochemické laboratoře a laboratoře mechaniky zemin (obě s akreditací ČIA). V posledních letech úspěšně rozvíjí své aktivity také v oblasti vodního hospodářství a technických dozorů. V rámci projektů v rozvojových zemích se společnosti GEOtest, a.s., podařilo proniknout i do zcela nových oborů a oblastí, které netvořily páteřní činnost společnosti. Jedná se o oblasti jako jsou zemědělství, výroba elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, rozvoj venkova, zabezpečení potravin, snižování chudoby, migrace, vzdělávání, zdraví, sociální rozvoj a další oblasti specializace, které vždy kladou důraz na průřezové otázky, jako jsou lidská práva, řádná správa věcí veřejných, gender a další.

Hlavní oblasti působení: ochrana životního prostředí, hydrogeologie, sanace, inženýrská geologie a geotechnika.

GEOtest, a.s., je tradiční českou firmou etablovanou na trhu již více než 50 let, která – kromě České republiky a Slovenské republiky – úspěšně realizuje své projekty ve více než 35 zemích světa.

Projekty

Kontakt

GEOtest, a.s.

RNDr. Lubomír Klímek, MBA

Další členové