ENVIROS, s.r.o.
ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s.r.o. je přední poradenskou společností v oblasti energetiky, životního prostředí a managementu. Působí v České republice, zemích střední a východní Evropy i v dalších zemích světa.

Na trhu působí ENVIROS již od roku 1994. V současné době zaměstnává 35 stálých kvalifikovaných odborníků s rozsáhlými zkušenostmi v environmentálním a energetickém poradenství, z toho 11 certifikovaných energetických specialistů zapsaných v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.     

Společnost ENVIROS řeší ve spolupráci se svými klienty projekty zejména v následujících oblastech:

  • komplexní energetické a environmentální poradenství,
  • uhlíková stopa a nízkouhlíková strategie,
  • technická asistence pro financování projektů,
  • energetický management,
  • oběhové hospodářství.

ENVIROS spolupracuje s celou řadou klientů a partnerů z mezinárodních a nadnárodních institucí, včetně OSN, Evropské komise, OECD, EBRD, EIB, Světové banky a UNDP. V rámci projektů Evropské komise řeší experti společnosti projekty v programech Horizon 2020, LIFE+, INTERREG, CENTRAL EUROPE, Rámcové programy aj.

Z geografického hlediska se kromě České republiky, Slovenska a dalších zemí střední a východní Evropy jedná o konzultační projekty v oblastech Balkánu (Bosna a Hercegovina, Srbsko, Chorvatsko, Kosovo, Severní Makedonie), území bývalého Sovětského svazu (Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Gruzie, Arménie), jihovýchodní Asie (Filipíny, Vietnam), Indie a Afriky (Keňa, Tanzanie).

ENVIROS je členem řady profesních sdružení a asociací, jako jsou Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES), Asociace energetických manažerů (AEM), Asociace energetických auditorů (AEA), Česká rada pro šetrné budovy (CZGBC), Česká asociace oběhového hospodářství (ČAObH), Technologická platforma Udržitelná energetika (TPUE), Sdružení pro zahraniční investice (AFI), Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci (PPZRS) a Britská obchodní komora (BCC).

 

 

Projekty

Další členové