Česká zemědělská univerzita v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

Česká zemědělská univerzita (ČZU), anglicky Czech University of Life Sciences (CZU), je jedním z předních vzdělávacích a výzkumných center pro agrární sektor, potravinářství, lesnictví, dřevařství, životní prostředí a ekologii, ekonomiku a management, informatiku, rozvoj venkova a regionů v České republice.

Česká zemědělská univerzita (ČZU), anglicky Czech University of Life Sciences (CZU), je jedním z předních vzdělávacích a výzkumných center pro agrární sektor, potravinářství, lesnictví, dřevařství, životní prostředí a ekologii, ekonomiku a management, informatiku, rozvoj venkova a regionů v České republice. Skládá se ze šesti fakult (Agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů; Provozně ekonomická; Technické; Životního prostředí; Lesnická a dřevařská; Tropického zemědělství) a jednoho institutu (Vzdělávání a poradenství). ČZU nabízí bakalářské, magisterské a doktorské vzdělání pro přibližně 18 000 studentů (včetně asi 3 000 zahraničních studentů z více než 100 zemí) v různých oblastech bioekonomiky a souvisejících odvětvích. Studijní programy a výzkum se zabývají celým zemědělsko-potravinářským řetězcem, lesnictvím (včetně agrolesnictví) a rozvojem venkova. Univerzita poskytuje také vzdělání v oblasti informatiky, ekologie a environmentálních studií, využívání přírodních zdrojů, ochrany krajiny a krajinné architektury, územního plánování nebo technologií využívaných v přírodních vědách (zemědělství, potravinářství a lesnictví). Zvláštní segment vzdělávání a výzkumu představují programy v oblasti tropického zemědělství. Přibližně třetina studijních programů je vyučována v angličtině a navštěvuje je více než 2 500 studentů. Výzkumné aktivity univerzity se zaměřují na oblasti, na které se fakulty zaměřují v rámci bioekonomiky. Tyto oblasti jsou soustředěny do 3 výzkumných pilířů: zdravý životní styl (hodnotové řetězce v lesnictví, udržitelnost, kulturní krajina, klimatické změny), zdravá výživa (zemědělství a produkce potravin a bezpečnost potravin) a kvalita života (ochrana přírody, zelené technologie, podnikání a rozvoj venkova). Univerzita podporuje spolupráci s různými aktéry ve společnosti (od obchodních partnerů po veřejnou správu nebo nevládní organizace). Univerzita je členem Euroleague for Life Sciences (ELLS). ČZU se podílí na projektech mezinárodní rozvojové pomoci, a to ve spolupráci s výzkumnými organizacemi a univerzitami v rozvojových zemích např. v Peru, Kolumbii, Indonésii, Vietnamu, Keni, Angole, Egyptě, Zambii, Senegalu, Kambodži. Za posledních 10 let se univerzita podílela na více než 100 prestižních mezinárodních výzkumných projektech. Dva excelentní výzkumné projekty byly financovány vládou ČR.

ČZU je v PPZRS zastoupena především prostřednictvím Fakulty tropického zemědělství (FTZ), která zahrnuje čtyři multidisciplinární katedry (Tropických plodin a agrolesnictví, Udržitelných technologií, Chovu zvířat a potravinářství v tropech, Ekonomiky a rozvoje) s šedesátiletými zkušenostmi v oblasti tropického a subtropického zemědělství, rozvoje venkova a udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. FTZ má za sebou několik výzkumných spoluprací a více než 50 úspěšně realizovaných rozvojových projektů v Africe, Asii a Jižní Americe v rámci Svěřeneckého fondu EU pro Afriku, České rozvojové agentury, Ministerstva zahraničních věcí ČR, SlovakAid aj. V rámci rozvojové spolupráce České republiky realizuje FTZ ve všech programových zemích projekty zaměřené na rozvoj venkova, zemědělsko-potravinářské hodnotové řetězce, odpadové hospodářství, hospodaření s přírodními zdroji a vzdělávání v oblasti zemědělství, živočišných a potravinářských věd.

Kontakt

Ing. Jana Mazancová, PhD.

Proděkanka pro rozvoj, Fakulta tropického zemědělství, ČZU

Další členové