Bohemia Müller s.r.o.
Bohemia Müller s.r.o.

Bohemia Müller s.r.o.

Společnost Bohemia Müller s.r.o. nabízí služby v elektromontážích, elektroúdržbě, servisu VN, VVN a ZVN a poradenské činnosti.

Společnost Bohemia Müller s.r.o. byla založena v roce 1997. Zakladatelé jsou uznávanými odborníky v oblasti vysokého, velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí. Proto se od svého vzniku firma zaměřila na dodávky pro doly, velké průmyslové podniky, výrobce a distributory elektrické energie a v neposlední řadě i společnosti zabývající se přenosem elektrické energie.

Hlavní sektory působnosti jsou elektro technologické instalace; elektrárenství; teplárenství; produktovody; povrchové doly; přenos energie.

V současnosti jsou hlavní náplní společnosti následující činnosti:

  • Projekční zpracování technologických celků a energetických zařízení
  • Dodávky a montáže zařízení napěťových úrovní NN, VN, VVN a ZVN
  • Dodávky a montáže důlní technologie – část elektro, MaR a SKŘ
  • Opravy a údržba zařízení napěťových úrovní NN, VN, VVN, a ZVN
  • Komplexní diagnostika zařízení napěťových úrovní VN, VVN a ZVN
  • Vytváření SW aplikací a najíždění energetických technologie
  • Obchodní a ekonomické aktivity

Témata

Další členové