SDG 9

Firmy

ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s.r.o.

ENVIROS, s.r.o. je přední poradenskou společností v oblasti energetiky, životního prostředí a managementu. Působí v České republice, zemích střední a východní Evropy i v dalších zemích světa.

Innovative Global Products Europe s.r.o.

Innovative Global Products Europe s.r.o.

Společnost Innovative Global Products Europe s.r.o. se převážně zaměřuje na vývoj, výrobu a dodávky produktů a vybavení pro prevenci a ochranu života a majetku v souvislosti s klimatickou změnou, před živelními katastrofami a pro civilní ochranu.

Provod

Provod

Provod je inženýrská společnost v oblastech pozemního stavitelství, vodního hospodářství a životního prostředí

VHS Brno, a.s.

VHS Brno, a.s.

Firma VHS Brno, a.s. provádí veškeré inženýrské a environmentální (ekologické) stavby, zejména kanalizace a čistírny odpadních vod, úpravny vod, vodojemy, vodovodní řady, plynovody, dodávky a montáže rozvodů tepla, kolektory včetně ukládání potrubí aj.

Vodní zdroje Ekomonitor s r. o.

Vodní zdroje Ekomonitor s r. o.

Společnost Vodní zdroje Ekomonitor působí v oblasti ochrany životního prostředí od roku 1991 a patří na trhu mezi významné a renomované dodavatele služeb s komplexní nabídkou.