Konference “Možnosti financování zahraniční rozvojové spolupráce”

Konference “Možnosti financování zahraniční rozvojové spolupráce”

Dne 7. 10. 2021 proběhla pro naše členy konference na téma “Možnosti financování zahraniční rozvojové spolupráce”.

Konference byla rozdělena do dvou bloků. První část byla věnována uplatnění soukromého sektoru v zahraniční rozvojové spolupráci, kde mezi prezentujícími byli představitelé České rozvojové agentury, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva životní prostředí spolu s Ambasádou Peru a Technologické Agentury ČR. Ve druhé části prezentující z mezinárodních institucí EIB, EBRD a PSLO WB – Česká exportní banka představili příležitosti spolupráce s mezinárodními institucemi.

Děkujeme všem za zajímavé prezentace, diskuzi i nové podněty k zamyšlení.

Tato konference se konala v rámci projektu „Posilování kapacit PPZRS a členských subjektů“ podpořeného dotací České rozvojové agentury.