EU TAXONOMIE: První sada technických screeningových kritérií ve vztahu ke změně klimatu nabývá k 1. lednu 2022 účinnosti

EU TAXONOMIE: První sada technických screeningových kritérií ve vztahu ke změně klimatu nabývá k 1. lednu 2022 účinnosti

Dne 9. prosince 2021  přijala Rada EU první sadu technických screeningových kritérií EU Taxonomie pokrývající první dva environmentální cíle EU týkající se zmírnění změny klimatu (mitigace) a přizpůsobení se změně klimatu (adaptace). Více k EU Taxonomii pro udržitelné hospodářské činnosti TADY.

Text aktu uveřejněný v Úředním věstníku EU je k dispozici na následujícím odkazu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2139&from=EN