Aktualizace výzvy programu ZÁRUKA ZRS

Aktualizace výzvy programu ZÁRUKA ZRS

S platností od 6. září bylo v tomto programu provedeno několik změn. Klíčovou změnou je navýšení míry ručení na 80 % zaručovaného úvěru, což by mělo žadatelům více usnadnit přístup ke komerčnímu financování jejich investičních projektů v rozvojových zemích. Současně s tím se také zvyšuje maximální výše záruky, která nyní může být až 50 milionů korun (samotná výše úvěru nadále omezena není). Poslední změnou pak je, že min. 50 % výdajů musí být použito na investiční a nově také investičně provozní výdaje – jinými slovy to znamená, že při investici v zahraničí již firma nemusí dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek pořizovat do svého vlastnictví, ale lze financovat i dlouhodobé nájmy, leasingy apod.

Rozrostl se také počet spolupracujících bank – nyní se jedná o Komerční banku, Raiffeisenbank, OberBank, UniCredit Bank a Českou spořitelnu.

Podrobnosti o programu jsou dostupné na stránce https://www.nrb.cz/produkt/zaruka-zrs/