Nejnovější informace, události a nabídky

Pokud nejste členem PPZRS a máte zájem o neveřejné publikace Platformy, nebo další informace, napište nám

Od roku 2017 najdete PPZRS také na TWITTERU a Facebooku. Připravili jsme totiž rychlejší sdílení informací a zpráv mezi členy PPZRS i odbornou veřejností s využitím nejrozšířenějších sociálních sítí. Nyní lze diskutovat a komentovat aktuální otázky zahraniční rozvojové politiky ČR podle potřeby. YouTube   Twitter_Logo_Link


Nové:   2017

Česká rozvojová agentura pokračuje v sanaci znečištěných lokalit v okolí letiště Mărculeşti v Moldavsku, projekt realizuje firma DEKONTA

Nový výběr poptávek z EU

Přinášíme nové číslo ZPRAVODAJE (2/2017)


Evropský konsensus o rozvoji

Počátkem června 2017 proběhly v Bruselu Evropské rozvojové dny. Delegátka za Platformu podnikatelů pro ZRS Věra Venclíková byla při tom, když se slavnostně podepisoval nový Evropský konsensus o rozvoji. Dokument je reakcí Evropské unie na Agendu 2030, kterou přijala Organizace spojených národů v r. 2015. Poprvé se Konsensus vztahuje na všechny instituce EU a členské státy a  je rámcem společného přístupu k rozvojovým politikám v příštích desetiletích.
Zásady zde uvedené přijala Rada Evropy v letošním roce, což znamená, že se na dokumentu dohodly všechny členské státy EU. Ve společném prohlášení vysokých představitelů hlavních evropských institucí, kteří společně přijetí Konsensu podepsali se uvádí:

"Tento konsensus je závazkem a výzvou, aby se všichni spojili k prosperujícímu, spravedlivému, udržitelnému a bezpečnému světu a k životu důstojnému pro všechny. Představuje naši vizi, kterou nyní musíme přenést do reality."

K Agendě 2030 a cílům udržitelného rozvoje se také vztahuje nové pojetí české Strategie zahraniční rozvojové pomoci, kterou připravilo Mnisterstvo zahraničních věcí, a kterou by v srpnu 2017 měla schválit česká vláda.


Videozáznam, prezentace a další materiály z konference PPZRS, věnované financování rozvojových projektů, která se konala 23.11. 2016 v Černínském paláci v Praze
 Vítejte na stránkách Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Každý rok směřují miliardy do třetího světa na rozvojové projekty s cílem odstranit chudobu a podpořit trvale udržitelný rozvoj.
Největším donorem je Evropská unie, Česká republika je na předním místě mezi novými členskými zeměmi. Mezi českými firmami jsou zkušení účastníci rozvojových projektů, mnoho firem by tuto možnost teprve chtělo využít. Je však jen málo českých společností, kterým se podařilo prosadit se v rozvojových projektech financovaných EU či jinými světovými dárci. České firmy přitom nabízejí technologie, výrobky a služby vysoké kvality, mají zkušenosti i reference v zahraničí.

Co je příčinou?

Podle našeho názoru nedostatek informací, kontaktů a know-how v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, asistence i koordinace ze strany státu i organizací podnikatelů.

Na podporu podnikatelských aktivit v rozvojových zemích založily tři velké asociace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz strojírenské techniky a Asociace podniků českého železničního průmyslu, speciálně zaměřenou neziskovou organizaci pod názvem:

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Cílem Platformy je:

  • zvyšovat úspěšnou účast českých firem v projektech rozvojové pomoci a spolupráce
  • podporovat dlouhodobé investice v rozvojových zemích s výhodnou pozicí pro české dodavatele technologií a služeb
  • prosadit programy rozvojové spolupráce v partnerství veřejného a soukromého sektoru

Platforma hledá aktivní členy, kteří mají zájem o účast v rozvojových projektech i práci v expertních týmech Platformy i v národní Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR.

Platforma nabízí prostor pro sdílení informací, zkušeností a kontaktů

V případě zájmu o členství, prosíme zaslat vyplněnou přihlášku do sekretariátu Platformy.


Další zprávy

Tři úspěšné české firmy LINET, EMBITRON a MEDIN z řad členů AVDZP darovali své produkty formou zdravotnického zařízení a vybavení jordánské vojenské nemocnici King Hussein Medical Center v Jordánsku. 


Češi pomohli gruzínské vládě v oblasti prevence závažných havárií

 /účast firmy DEKONTA/


 Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků představuje svého úspěšného člena, firmu BEZNOSKA, s.r.o.

"Kladenská Beznoska vyrábí lidské umělé klouby na 3D tiskárně. Do deseti let se chce stát evropskou jedničkou"


Úspěchy našich členů - DEKONTA - 

V Mongolsku proběhlo školení na průzkum kontaminovaných lokalit


Členská firma GEOtest, a.s. se podílí na zvyšování efektivity zemědělství v africké Zambii


Průvodce ochranou průmyslového vlastnictví v rozvojových projektech a TEST znalostí k vyplnění - otestujte se a prostudujte materiály k aktuálnímu a důležitému tématu.


2015

Ochrana technického duševního vlastnictví v rozvojových projektech

Metodika přenosu know-how v rozvojových projektech


Příležitosti pro experty zkušené v zahraničních vztazích


Stránky aktualizovány k 28.6. 2017, pro přístup do chráněných rubrik použijte členské heslo, pro ostatní komunikaci kontaktujte sekretariát


Aktivity Platformy dotačně podporuje

logo-mzv.jpg (normální)CR_pomaha