Nejbližší události a nabídky

Pokud nejste členem PPZRS a máte zájem o neveřejné publikace Platformy, nebo další informace, napište nám


Nové: 2016

Úspěchy našich členů - DEKONTA - 
V Mongolsku proběhlo školení na průzkum kontaminovaných lokalit


KONFERENCE

Trendy ve financování rozvojové pomoci

Otázka financování programů a projektů vedoucích k dosažení cílů udržitelného rozvoje je stále aktuální. Spojená s obnovou některých konflikty poškozených zemí vyvolává bouřlivé diskuse.

Odpovědí však stále zůstává nastartování ekonomiky v rozvojových zemích rovnocenným partnerstvím a pomocí s nastavováním dobrého vládnutí, řádným hospodařením, investicemi a vzájemně prospěšnou spoluprací.

Příspěvky českých a zahraničních řečníků přinesou aktuální informace k dané problematice, užitečné pro zapojení českých subjektů do české a mezinárodní rozvojové praxe.

Jednacími jazyky konference jsou čeština a angličtina, tlumočení zajištěno.

Místo:  Černínský palác, Loretánské nám. 5, Praha 1    Termín: dne 23. 11. 2016 od 9.00 do 12.30 hod.

Pozvánka

Registrace zde
Členská firma GEOtest, a.s. se podílí na zvyšování efektivity zemědělství v africké Zambii

Průvodce ochranou průmyslového vlastnictví v rozvojových projektech a TEST znalostí k vyplnění - otestujte se a prostudujte materiály k aktuálnímu a důležitému tématu.


Vydali jsme nový Zpravodaj PPZRS!

Zpravodaj PPZRS (3/2016) volně ke stažení

Navštivte novou rubriku "O našich členech", jako členská firma ji také můžete využít ke své prezentaci


2015

Ochrana technického duševního vlastnictví v rozvojových projektech

Metodika přenosu know-how v rozvojových projektech


Příležitosti pro experty zkušené v zahraničních vztazích Vítejte na stránkách Platformy podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Každý rok směřují miliardy do třetího světa na rozvojové projekty s cílem odstranit chudobu a podpořit trvale udržitelný rozvoj.
Největším donorem je Evropská unie, Česká republika je na předním místě mezi novými členskými zeměmi. Mezi českými firmami jsou zkušení účastníci rozvojových projektů, mnoho firem by tuto možnost teprve chtělo využít. Je však jen málo českých společností, kterým se podařilo prosadit se v rozvojových projektech financovaných EU či jinými světovými dárci. České firmy přitom nabízejí technologie, výrobky a služby vysoké kvality, mají zkušenosti i reference v zahraničí.

Co je příčinou?

Podle našeho názoru nedostatek informací, kontaktů a know-how v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce, asistence i koordinace ze strany státu i organizací podnikatelů.

Na podporu podnikatelských aktivit v rozvojových zemích založily tři velké asociace, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Svaz strojírenské techniky a Asociace podniků českého železničního průmyslu, speciálně zaměřenou neziskovou organizaci pod názvem:

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Cílem Platformy je:

  • zvyšovat úspěšnou účast českých firem v projektech rozvojové pomoci a spolupráce
  • podporovat dlouhodobé investice v rozvojových zemích s výhodnou pozicí pro české dodavatele technologií a služeb
  • prosadit programy rozvojové spolupráce v partnerství veřejného a soukromého sektoru

Platforma hledá aktivní členy, kteří mají zájem o účast v rozvojových projektech i práci v expertních týmech Platformy i v národní Radě pro zahraniční rozvojovou spolupráci ČR.

Platforma nabízí prostor pro sdílení informací, zkušeností a kontaktů

V případě zájmu o členství, prosíme zaslat vyplněnou přihlášku do sekretariátu Platformy.

Stránky aktualizovány k 13.10. 2016, pro přístup do chráněných rubrik použijte členské heslo, pro ostatní komunikaci kontaktujte sekretariát


Aktivity Platformy dotačně podporuje

logo-mzv.jpg (normální)CR_pomaha